Správa od preláta - september 2019

Don Fernando v septembrovom posolstve poukázal aj na to, že pohľad na Pannu Máriu pod Krížom nám môže pomôcť o niečo viac porozumieť zmyslu utrpenia.

Opus Dei - Správa od preláta - september 2019

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

14. septembra nás Cirkev pozýva zamyslieť sa nad povýšením Svätého Kríža a na nasledujúci deň zasa bolesti Najsvätejšej Matky.

Pri stretnutiach a rozhovoroch s rôznymi ľuďmi často nechýbajú, a určite sa to stáva aj vám, spontánne komentáre o ťažkých situáciách, bolesti či vnútornej temnote.

Pri týchto príležitostiach mi zvyknú prísť na myseľ slová svätého Josemáriu o Ježišovej Matke: Boh ju chcel osláviť plnosťou milosti, ale „je rovnako pravdivé, že počas jej života nebola Panna Mária ušetrená bolesti, ani únavy z práce, ani pochybností o viere“ (Ísť s Kristom, číslo 172).

Aj keď úplne nedokážeme pochopiť túto skutočnosť, ak sa pozrieme na Pannu Máriu a to najmä, ako stojí pod Krížom, môžeme o niečo viac porozumieť utrpeniu a objaviť tak zmysel slov svätého Pavla: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1,24)

Týmto spôsobom sa utrpenie bude môcť premeniť na miesto, kde nájdeme jasnosť, pokoj a dokonca radosť: „Lux in Cruce, requies in Cruce, gaudium in Cruce“.

S láskou vás žehná

Váš Otec


Rím, 9. septembra 2019