Správa od preláta - september 2019

home
Správa od preláta - september 2019

Don Fernando v septembrovom posolstve poukázal aj na to, že pohľad na Pannu Máriu pod Krížom nám môže pomôcť o niečo viac porozumieť zmyslu utrpenia.

Pracovať svedomito

Iné čnosti
Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných...

Správa od preláta - jún 2019

home
Správa od preláta - jún 2019

Aj keď sa radosť nemusí prejavovať rovnakým spôsobom v každej chvíli a vo všetkých okolnostiach, vždy môžeme žiť radostne – v momentoch keď sa cítim...

Myšlienka dňa

„Práca, znamenie Božej lásky.“

Hovoríš mi, že ti veľmi pomáha táto myšlienka: koľko obchodníkov sa už od čias prvých kresťanov stalo svätými? A chceš dokázať, že je to možné i dnes… – Pán ťa neopustí v tomto úsilí. (Brázda, 490)

Ja som vždy učil - už štyridsať rokov to učím -, že každá cnostná ľudská práca, intelektuálna alebo manuálna, musí byť kresťanom vykonávaná s najväčšou možnou dokonalosťou: s dokonalosťou ľudskou (teda s profesionálnou odbornosťou) i s dokonalosťou kresťanskou (pre lásku k Božej vôli a v službe ľuďom). Ak je vykonaná takto, prispieva ľudská práca, aj keď sa zdá úbohá a bezvýznamná, ku ...

Newsletter

Vašu emailovú adresu použijeme len na zasielanie newsletterov a to v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov. Odoberanie môžete kedykoľvek zrušiť.

Ochrana súkromia a cookies