Hľadanie práce

Hľadanie práce

Hľadanie práce môže byť jedným z najnáročnejších období profesionálneho života. Prečítajte si príbeh o tom, ako príhovor Dory del Hoyo pomohol jednému mladému mužovi nájsť ...

Myšlienka dňa

„Božia Matka usnula...“

Toto je kľúč od brány Nebeského Kráľovstva: »Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum.« – Kto plní vôľu môjho Otca... ten vojde do kráľovstva nebeského! (Cesta, 754)

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! Boh prijal Máriu s telom i dušou do neba: A anjeli sa radujú!

Tak prevoláva Cirkev. -S rovnakým plesaním začíname rozjímať o tomto tajomstve ruženca.

Božia Matka usnula... -Dvanásti apoštoli sa zhromaždili okolo jej lôžka, Matúš na Judášovom mieste.

Aj my sme po jej boku a vďaka mimoriadnej priazni všetci to pripúšťajú.

Ale ...

Newsletter