Správa od preláta (9. apríla 2019)

Naše nasledovanie Ježiša vedie k ochote byť vo výzvach a požiadavkách apoštolského poslania úplne k dispozícii

Opus Dei - Správa od preláta (9. apríla 2019)

Milovaní, nech mi Ježiš opatruje moje dcéry a synov!

Na Veľký piatok, ktorý sa blíži, budeme pred ukrižovaným Kristom kontemplovať nesmiernosť jeho vykupiteľskej lásky. Lásky, ktorá ho doviedla k plnej dispozícii a poslušnosti vôli Boha Otca.

Naše nasledovanie Ježiša, naša identifikácia s Ním, vedie tiež v našich osobných okolnostiach k ochote byť vo výzvach a požiadavkách apoštolského poslania úplne k dispozícii. V našom každodennom kráčaní si želajme objaviť Kristov hlas, ktorý nás volá a pozýva k rozšíreniu nášho horizontu. Nech ako svätý Pavol sa chceme "pre všetkých stať všetkým" (1 Kor 9,22).

Vo vzťahu k ochote byť k dispozícii si myslím, že v týchto týždňoch, ktoré predchádzajú blahorečeniu Guadalupe, nám pomôže, keď budeme uvažovať práve nad tým, ako sa jej životný projekt rozšíril, keď našla svoje miesto uprostred Božieho plánu: Guadalupe sa nechala viesť Bohom, s radosťou a spontánne, od jedného miesta k druhému, od jednej práci k druhej. Pán umocnil jej schopnosti a talenty, rozvinul jej osobnosť a znásobil plody jej života.

Boh urobí veľké dobro mnohým ľuďom tiež skrze nás, a to aj cez naše nedostatky a chyby, ak sa budeme dávať k dispozícii v načúvaní, službe, pomoci aj tým, že si necháme pomôcť; jedným slovom v láske k tomu, čo On chce. Ako napísal sv. Josemaría: "Je to božská hra odovzdania sa" (List 14. 2. 1974, č. 5). A vždy a vo všetkom so slobodou a radosťou dcér a synov Božích.

S veľkou láskou Vám žehná


váš Otec

Rím 9. apríla 2019