Cirkev ako Kristovo telo

Od Pápeža
Cirkev ako Kristovo telo

Benedikt XVI. v úvahe, ktorú predniesol na pravidelnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra vo Vatikáne v stredu 22. novembra predpoludním, sa...

Homília Sv. Otca vo Fatime

Od Pápeža
Homília Sv. Otca vo Fatime

Prinášame homíliu pápeža Františka, ktorú predniesol počas svätej omše pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie trom malým pastierikom vo...

Telegram od pápeža

Od Pápeža
Telegram od pápeža

Prostredníctvom svojho štátneho sekretára vyzýva pápež František účastníkov Konferencie o Álvarovi del Portillo, aby napodobňovali jeho ,,pokorný,...

Ochotní odpovedať ÁNO

Od Pápeža
Ochotní odpovedať ÁNO

Posolstvo svätého Otca Benedikta XVI. k 48. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (15. máj 2011) pod heslom Napomáhať duchovné povolania v...

Odkaz sv. Pavla

Od Pápeža

Svätý Otec pokračoval v rozprávaní o apoštolovi národov – sv. Pavlovi, konkrétne sa zameral na koniec jeho pozemského života a jeho dedičstvo, ktoré...

Viera bez lásky je mŕtva

Od Pápeža

Generálna audiencia, ktorá sa uskutočnila v stredu vo vatikánskej Aule Pavla VI., zaplnenej pútnikmi z celého sveta sa niesla v ekumenickej atmosfére....

Pavlova náuka o Cirkvi

Od Pápeža

Pápež Benedikt XVI. pokračoval v téme katechéz o apoštolovi Pavlovi: Apoštol nám pomáha stále hlbšie porozumieť tajomstvo Cirkvi v jej rozličných...

Pavol poznal Ježiša srdcom

Od Pápeža

Svätý Otec pokračoval v systematickej katechéze o Apoštolovi národov. Tentoraz si položil otázku, do akej miery Pavol poznal Krista, čo všetko vedel o...