Kristlik elu

Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes sündmustes.”

Kõndides Kristuse poole

Jumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (7. märts)

Prelaat innustab meid "sentire cum Ecclesia"; elama täielikus kooskõlas Kirikuga, mis on Jumala rahvas ja Kristuse Ihu

Mu armsad: hoidku Jumal mu poegi ja tütreid!

Püha Josemaría innustab meid oma sõnade ja eeskujuga, sentire cum Ecclesia; elama Kirikuga täielikus kooskõlas. Kooskõlas, mis paneb meid tema rõõmudest rõõmustama ja kannatustest kannatama.

Rasketel aastatel, kui püha Paulus VI ütles isegi, et „saatana suits“ siseneb Kiriku pragudest, rõhutas meie Isa, et see on „aeg palvetada“ ja „aeg heastada“. Seesama üleskutse eeldab, et meie hingedes kajaks ka nüüd, praeguses olukorras – erinev ...

Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter please specify your email address.

We only use your email address to send you our newsletter and in accordance with our privacy policy. You can unsubscribe at any time.

Privacy policy and cookies