Tag: Opus Dei

Je mnoho 31 výsledků pro "Opus Dei"
Radostní, dokonce i v ruinách

Radostní, dokonce i v ruinách

Když se v Peru 15. srpna 2007 zatřásla země, Isabel Gameros nejprve shromáždila 11 členů své rodiny. Potom šla pomáhat sousedům. Ten večer se rozhodla modlit růženec uprostřed ruin, „protože Bůh ví, co je nejlepší.“

Osobní svědectví
„Zasažen“ Bohem

„Zasažen“ Bohem

Nedávno publikovaný rozhovor s Msgr. Fredem Dolanem, regionálním vikářem Opus Dei pro Kanadu, ve kterém hovoří o tom, jak objevil své povolání k Opus Dei.

Osobní svědectví
Duchovní formace 150 km daleko

Duchovní formace 150 km daleko

Michal a Jana Magnerovi jsou Poláci, ale pracují už sedm let v Kanadě. Michal žije 150 km od nejbližšího centra Opus Dei. I když k Dílu nepatří, vypráví, že duchovní formace, kterou zde pravidelně dostává, mu pomáhá být lepším křesťanem.

Osobní svědectví