Tag: milosrdenstvi-index

Je mnoho 9 výsledků pro "milosrdenstvi-index"
Maria, Matka milosrdenství

Maria, Matka milosrdenství

Maria opěvuje v chvalozpěvu Magnificat milosrdenství a radostnou lásku Boha, který přichází vrátit štěstí zarmoucenému světu. Ona je první Dcerou a zároveň Matkou Božího milosrdenství, a proto ji nazýváme Mater misericordiae.

Milosrdenství
Vrať mi radost ze své ochrany

Vrať mi radost ze své ochrany

Abychom mohli druhým prokazovat milosrdenství, sami ho nejprve musíme přijmout od Boha. Musíme mu ukázat své rány, nechat se jím uzdravit a milovat. Ve světě, který je „často nelítostný k hříšníkovi a shovívavý k hříchu“, představuje žalm 51 (Miserere – Smiluj se nade mnou) nádhernou prosbu o odpuštění, které osvobozuje duši a vrací nám radost z toho, že můžeme být v otcově domě.

Milosrdenství
Láskyplným pohledem: milosrdenství a bratrství

Láskyplným pohledem: milosrdenství a bratrství

Na dně tajemství Božího milosrdenství tepe Boží radost, která touží proniknout do světa. Milosrdenství proto není jen nějaký prostředek aktivující se při setkání se slabostí či nedokonalostmi lidí kolem nás: je to bezvýhradná láska, která není vypočítavá; je to vyzařování Lásky, která není z tohoto světa.

Milosrdenství
Jdi, a stejně jednej i ty!: Boží zákon a milosrdenství

Jdi, a stejně jednej i ty!: Boží zákon a milosrdenství

Kdo je můj bližní? Na tuto otázku, položenou jedním znalcem Zákona, odpovídá Pán podobenstvím o milosrdném Samaritánovi. Otevírá tak před ním – a před námi – obzor blahoslavenství, která ukazují hloubku Božího zákona. Nový redakční článek o milosrdenství.

Milosrdenství
Otevřené Boží srdce: milosrdenství a apoštolát

Otevřené Boží srdce: milosrdenství a apoštolát

​Když odmítne pokušení podřídit si království země, Ježíš odhaluje, jaká je jeho vláda nad dějinami. Třebaže se to lidským očím může zdát naivní, Bůh vládne milosrdenstvím. A tak si také přeje být svými vyslanci, křesťany, ve světě zpřítomňován.

Milosrdenství