Newsletter

Missatge del dia

“És temps d’esperança”

«És temps d'esperança, i visc d'aquest tresor. No són paraules, Pare ―em dius―, sinó una realitat». Aleshores..., el món sencer, tots els valors hu­mans que t'atrauen amb una força enorme ―amis­tat, art, ciència, filosofia, teologia, esport, natura­lesa, cultura, ànimes...―, tot això, diposita-ho en l'esperança: en l'esperança de Crist. (Solc, 293)

Allà on ens trobem, ens exhorta el Senyor: vetlleu! Alimentem en les nostres consciències, davant aquesta petició de Déu, els desigs esperançats de santedat, amb obres. Dóna’m, fill meu, el teu cor, ens suggereix a cau d’orella. Deixa’t d’alçar castells amb la fantasia, decideix-te a obrir l’ànima a Déu, ja que exclusivament en el Senyor ...