El món de la mar

Del Papa

El Sant Pare es dirigeix especialment a "totes les persones que treballen i viuen de la mar" i demana que preguem per elles i les ...

Newsletter

Missatge del dia

“Aquí em tens, per allò que vulguis”

Com m'ho faré perquè el meu amor al Senyor continuï, perquè augmenti?, em preguntes encès. -Fill, anar deixant l'home vell, també amb el lliurament gustós d'aquelles coses que, bones en si mateixes, impedeixen, però, el despreniment del teu jo ...; dir al Senyor, amb obres i contínuament: «aquí em tens, per allò que vulguis». (Forja, 117)

Torno a aixecar el cor en acció de gràcies al meu Déu, al meu Senyor, perquè res no el privava d’haver-nos creat impecables, amb un impuls irresistible vers el bé, però va creure que els seus servidors serien millors si el servien lliurement. Que en són, de grans, l’amor, i la misericòrdia del nostre Pare! Davant aquestes realitats ...