Guadalupe Ortiz de Landázuri eerbiedwaardig verklaard

Op 4 mei heeft paus Franciscus de Congregatie voor de Heiligverklaringen geautoriseerd om ten aanzien van 12 heiligverklaringsprocessen decreten uit te vaardigen. Hieronder bevond zich ook een decreet over de heldhaftige beleving van de deugden door Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), een gelovige van het Opus Dei.

Nieuws

De prelaat van het Opus Dei, mgr. Fernado Ocáriz, zei toen hij het nieuws vernam: “Zoals paus Franciscus benadrukte zijn de heiligen het mooiste gezicht van de Kerk. Deze nieuwe decreten zijn dus reden voor een diepe dankbaarheid jegens God, de oorsprong van alle heiligheid. Hij werkt in de zielen van vele vrouwen en mannen van onze tijd en Hij geeft ons deze voorbeelden als licht en steun voor ons leven.”

Mgr. Ocáriz onderstreepte dat “elk heiligverklaringsproces ons helpt de liefde van God te ontdekken en de vreugde van de christelijke weg. Vreugde is het centrale kenmerk in het leven van Guadalupe. Zij straalde de christelijke vreugde op elke moment van haar leven uit, tijdens de uitoefening van haar beroep in de chemie, tijdens huishoudelijke taken, tijdens het lesgeven en tijdens haar intensieve apostolische werkzaamheden in Spanje, Mexico en Italië. Het voorbeeld van Guadalupe herinnert ons, dat als God ons tot heiligheid roept, zelfs de meest gewone zaken een brede en mooie horizon krijgen. En dat Hij ons aanspoort om veel mensen dichter bij de vreugde van het vereniging zijn met God te brengen.”

Tot besluit zei de prelaat: “Ik vraag God dat haar voorbeeld ons helpt om een christelijk pad te volgen, om vrede en vreugde te brengen bij de mensen in onze nabijheid.”

Tijdens een interview beschreef de postulator van het proces, Antonio Rodriguez de Rivera, Guadalupe als “een vrouw die verliefd was op God, vol van geloof en hoop, die door haar werk en optimisme anderen hielp in hun geestelijke en materiële noden. De vreugde die zij bij alles wat ze deed toonde, was voor iedereen duidelijk merkbaar, zelfs tijdens de moeilijke momenten.”

Biografie

Guadalupe Ortiz de Landázuri werd op 12 december 1916 in Madrid geboren, op het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Na de middelbare school ging ze in 1932 scheikunde studeren. Na een onderbreking vanwege de Spaanse Burgeroorlog sloot ze in 1940 haar studie op briljante wijze af.

In 1941 begon ze les te geven om haar familie financieel te ondersteunen. In 1944 leerde ze de heilige Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei, kennen. Hij hielp haar ontdekken dat ze Christus kan ontmoeten in het beroepswerk en in het gewone leven. Kort daarop vroeg zij om toelating tot het Opus Dei.

Vanaf dat moment zocht ze met een onvoorwaardelijke overgave de intimiteit met God en zette ze zich voor diverse apostolische activiteiten in, zoals voor de facilitaire dienst van twee studentenhuizen in Madrid en Bilbao, waar ze les gaf aan de jonge vrouwen die daar werkten. Ze nam de leiding op zich van een studentenhuis voor vrouwelijke studenten in Madrid.

Vanwege haar edelmoedigheid, sterkte en vreugde vroeg de stichter van het Opus Dei haar in 1950 om het apostolaatswerk van de vrouwen in Mexico te beginnen. Op 5 maart vertrok ze naar haar nieuwe land. Daar leidde ze weer een studentenhuis voor vrouwelijke studenten. Ze stimuleerde hen hun menselijke en christelijke vorming te verdiepen en hun kennis in dienst van anderen te stellen. Daarnaast zocht ze de medewerking van vrouwen – al dan niet met een baan buitenshuis – en probeerde onder hen het christelijk geloof te verspreiden.

In 1956 verhuisde Guadalupe naar Rome en een jaar later keerde ze terug naar Spanje. Er werd een ernstige hartziekte geconstateerd, waaraan ze geopereerd moest worden. Na haar herstel promoveerde ze cum laude, ontving ze de onderzoeksprijs Juan de la Cierva en werd ze docent aan een openbare hogeschool. Daarnaast had ze vormings- en bestuurstaken binnen het Opus Dei.

Tot aan het einde van haar leven werd ze geleid door het diepe verlangen de mensen om haar heen dichter bij God te brengen door haar vreugde en vriendschap. Op 16 juli 1975 overleed ze in Pamplona in geur van heiligheid.

De weg naar de heiligverklaring


Het zaligverklaringsproces is in Madrid geopend op 18 november 2001. Het onderzoek over haar leven, haar deugden en de geur van heiligheid werd op 18 maart 2005 afgesloten. Tijdens het onderzoek werden 32 getuigenissen in Madrid opgetekend en 22 in Mexico Stad.

Op 17 februari 2006 vaardigde de Congregatie voor de Heiligverklaringen een decreet uit tot voortzetting van het proces en op 4 augustus 2009 werd er de Positio over het leven en deugden van Guadalupe ingediend.

Op 7 juni 2016 adviseerden de theologische consultoren positief ten aanzien van de heroïsche uitoefening van de deugden door Guadalupe Ortiz de Landázuri. Op 2 mei 2017 spraken kardinalen en bisschoppen zich tijdens een vergadering eveneens positief uit.

Op 4 mei 2017 ontving paus Francis van kardinaal Angelo Amato, prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, een verslag over het heiligverklaringsproces en bevestigde hij de conclusie van de Congregatie: Guadalupe Ortiz de Landázuri mag 'eerbiedwaardige dienares Gods' worden genoemd.

Links

Biografie en andere informatie over Guadalupe Ortiz de Landazuri

Doorgeven van gebedsverhoring op voorspraak van Guadalupe