Gebed

tot de eerbiedwaardige dienares van God: Guadelupe Ortiz de Landáruzi (voor privé-devotie)

Eerbiedwaardige Dienares Gods Guadalupe Ortiz de Landázuri
Opus Dei - Gebed

Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring


God, Vader, verleen mij op voorspraak van uw dienares Guadalupe dat ik naar haar voorbeeld mijn dagelijks werk met liefde leer te doen en dat ik onder de mensen om mij heen het geloof en de blijdschap mag verspreiden, zodat vele anderen U leren kennen en beminnen. Gewaardig U uw dienares Guadalupe te verheerlijken en verleen mij op haar voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail [email protected]