Dora del Hoyo: afsluiting van de eerste fase van het zaligverklaringsproces

Op 24 oktober heeft de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Javier Echevarría, in de universiteit van het Heilig Kruis het informatieve gedeelte van het zaligverklaringsproces van Dora del Hoyo afgesloten.

Nieuws

De prelaat legde in zijn toespraak de nadruk op “de kalmte, de vrede die er van haar aanwezigheid uitging en die hielp om op de weg van de navolging van de Heer trouw te zijn”.

Hij had het ook over “de kundigheid in haar beroep, over het respect en de aandacht die ze voor iedereen had en over hoe ze met veel natuurlijkheid de verschillende problemen die zich voordeden aanpakte”. Deze menselijke deugden werden bij Dora bovennatuurlijk gemaakt door het geloof, de hoop en de liefde die zij voor God had.

In de afgelopen vier jaar zijn het leven, de deugden en de faam van heiligheid van Dora del Hoyo (1914-2004) door de (kerkelijke) rechtbank van de Prelatuur van het Opus Dei onderzocht en door talrijke getuigenverhoren gedocumenteerd.

Met al deze documentatie zal de zogenaamde positio – een biografie en een beschrijving van haar deugden – worden voorbereid. Eerst zal de Congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen en daarna de Paus dit bestuderen en beoordelen. Als dat oordeel gunstig is, zal de Paus verklaren dat de Dienares van God op een heldhaftige manier de christelijke deugden heeft beleefd.

Met de volledige documentatie zal de positio super vita et virtutibus, een biografie en een uiteenzetting van haar deugden worden voorbereid.

Dora del Hoyo wijdde zich gedurende haar leven aan huishoudelijke taken, toen zij de boodschap van de heiliging van het gewone leven ontdekte, die verkondigd werd door de heilige Jozefmaria Escrivá. In 1946 werd zij lid van het Opus Dei. Met haar beroepscompetentie, haar opgewekte karakter en haar edelmoedige dienstbaarheid, heeft ze ertoe bijgedragen, dat jonge mensen uit heel verschillende milieus de waarde van werk, dat uit liefde voor God en de naaste goed wordt verricht, konden ontdekken.

Dora del Hoyo (Alonso) werd op 11 januari 1914 in Boca de Huergano (Spanje) geboren. In 1940 ging ze als hulp in de huishouding naar Madrid, waar ze de stichter van het Opus Dei leerde kennen. In december 1946 ging zij op uitnodiging van de heilige Jozefmaria naar Rome, waar ze tot haar dood heeft gewoond en gewerkt.

Dora is op 10 januari 2004 gestorven en in de prelaatskerk van O.L.V. van de Vrede begraven. Daar bevinden zich ook de graven van de heilige Jozefmaria en van zijn (eerste) opvolger, de zalige Álvaro del Portillo. Uit deze rustplaats blijkt al wat Dora del Hoyo heeft betekend voor het apostolaatswerk zoals de Kerk dat aan het Opus Dei heeft toevertrouwd.

Bij de opening van het zaligsprekingsproces op 18 juni 2012 zei de prelaat van het Opus Dei: “Ik ben steeds meer overtuigd van de wezenlijke rol die deze vrouw in het leven van de Kerk en van de maatschappij had en zal hebben. God heeft Dora del Hoyo de roeping gegeven zich aan de zelfde bezigheden te wijden als die de Moeder Gods in het huis van Nazareth heeft verricht.”