Dora is van bijzondere betekenis voor het Opus Dei

Dora del Hoyo was de eerste numerair-auxiliair van het Opus Dei. Een interview met Javier Medina die een Spaanse biografie over haar schreef: “Una luz encendida” (“Een lichtend voorbeeld”).

Nieuws
Opus Dei - Dora is van bijzondere betekenis voor het Opus Dei

Wat deed u besluiten om over Dora del Hoyo te gaan schrijven? Heeft u haar persoonlijk gekend?

Ik heb niet het geluk Dora persoonlijk gekend te hebben. Ik heb haar leren kennen via schriftelijke getuigenissen van vrouwen die samen met haar in Rome gewoond hebben. Bij het lezen van deze getuigenissen, ontdekte ik een rijke en aantrekkelijke persoonlijkheid en voelde ik mij geroepen om haar leven bij anderen bekend te maken. Dus begon ik met het schrijven van dit boek.

Wat was Dora’s relatie met de stichter van het Opus Dei? Dora was de eerste numerair-auxiliair in het Opus Dei. De heilige Jozefmaria zag in zijn geestelijke dochter een gelovige en toegewijde vrouw met grote menselijke kwaliteiten, die altijd ja tegen God wist te zeggen. Daarom is zij van een bijzondere betekenis voor het Opus Dei.

In dit boek wordt huishoudelijk werk als een echt beroep beschouwd. Op welke wijze is dat van toepassing op Dora?

Met betrekking tot werk, verwijst de term “professie” naar beroepen die hoog kwalificatieniveau vereisen. Een “professional” is een persoon wiens handelen een hoge competentiegraad laat zien. Alle getuigenissen over haar leven hebben met elkaar gemeen, dat Dora haar werk uitvoerde met de kwalificaties van een eerste klas professional. Ze beheerste elk aspect van haar werk en beoefende het op het hoogste niveau.

Is dit soort professioneel werk tegenwoordig nog steeds relevant?

Een tegenwoordig veel gehoorde klacht luidt, dat de wereld steeds onmenselijker wordt. Tegelijkertijd willen we allemaal meer eensgezindheid zien, meer solidariteit, een betere onderlinge verstandhouding tussen de mensen. Hoe kunnen we dat bereiken? Hiervoor zijn meerdere oplossingen aan te wijzen. Naar mijn mening moeten we, als we de onderlinge sociale verhoudingen willen verbeteren, eerst beginnen met de meest elementaire eenheid in onze samenleving – het gezin.

Jongeren – iedereen eigenlijk – hebben de warmte van een thuis nodig. Als zij er niet in slagen om dat te vinden, dan wordt erg moeilijk te leren om met een oprecht menselijke wijze met anderen om te gaan.

In dat opzicht is het duidelijk dat ‘gezinsverzorgers’ als Dora een erg belangrijke rol spelen in het welzijn van de maatschappij. Onze leiders moeten van dit gegeven overtuigd worden en een sterke impuls geven aan degenen die dit beroep uitoefenen – als een fundamentele investering in de toekomst van onze samenleving.

Javier Medina, de schrijver van het boek.

Wat is in het bijzonder vermeldenswaard over de persoonlijkheid van Dora?

Als ik slechts één karaktereigenschap zou mogen noemen, dan is dat zonder twijfel haar liefde tot God en de naaste. Zij was een vrouw met een groot hart.

Sommige getuigenissen in dit boek noemen Dora een heldhaftige vrouw in het midden van het dagelijkse leven. Welk soort heroïsme was dat?

Christelijk heroïsme betekent niet “het moeilijkste” of “een driedubbele salto mortale” doen. Het vindt plaats in ons dagelijks leven, het gevolg van het voortdurend met liefde verzorgen van ogenschijnlijk kleine details. Zo leefde Dora: voor anderen zorgen, uit liefde.

(de Spaanstalige biografie “Una luz encendida” is verkrijgbaar via Uitgeverij Palabra in Madrid)