Tag: buh-otec-index

Je jeden 1 výsledek pro "buh-otec-index"
Líbit se Bohu

Líbit se Bohu

Pánova výzva „buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48) spočívá v tom, že máme žít jako Boží děti, které vědí, že jsou v Božích očích vzácné, a jsou pevně zakotvené v naději a radosti pramenící z vědomí, že mají tak dobrého Otce.

Duchovní život