Vliv Opus Dei

Jak prelatura Opus Dei za daného stavu světa ovlivňuje události, především v Církvi?

Další příspěvky

Věřící Opus Dei se především odlišují modlitbou. Každý laik a kněz v prelatuře, téměř 80 000 věřících, se denně modlí za papeže, biskupy, jednotu křesťanů, za svět, který tak vášnivě milují. Jsem přesvědčen, že tato osobní a společná modlitba, která neustále vystupuje k Bohu ze všech kontinentů, dělá velké dobro Církvi a společnosti.

Kromě toho Opus Dei neorganizuje celosvětově žádné společenské akce. Přesto duch posvěcování obyčejné práce, který povzbuzuje věřící Opus Dei, je vede k tomu, aby jejich práce účinně sloužila ostatním a byla nástrojem podpory spravedlnosti a vykonávání milosrdné lásky mezi bližními. Zároveň je tato práce příležitostí k osobnímu apoštolátu, který slouží Církvi.

Současný stav světa má vliv na Opus Dei stejným způsobem jako na celou Církev, protože prelatura je částí Církve. Rostoucí sekularizace a duch radikální autonomie dnes představuje skutečnou obtíž - nebo lépe skutečnou výzvu - pro náš apoštolát i pro celou Církev. Ale tento obraz obsahuje také pozitivní prvky, což zkušenosti Opus Dei každý den na celém světě potvrzují: tisíce mladých lidí společně s muži a ženami všech věkových kategorií chtějí odpovídat na křesťanský ideál štědře a s nadšením. Věřící prelatury se jim snaží předávat tento ideál živým a přitažlivým způsobem.

  • Rozmawial Krzysztof v KAS news agency (Varšava) 17. května 1995