Autentický feminismus

Při jedné příležitosti jste mluvil o autentickém feminismu. Co se tím myslí?

Další příspěvky

Jan Pavel II nazval feminismus v listě, který poslal ženám v červnu minulého roku, positivní skutečností. Bezesporu v poslední době došlo k mnohým zkreslením, které měly nepříznivé účinky na ženskou otázku. Nicméně můžeme říci, že měly druhořadou důležitost. Skutečností je, že situace žen ve světě se velmi zlepšila.

Když mluvím o autentickém feminismu, myslím tím všechno, co situaci žen zlepšuje. Na cestě feminismu vidím, že stopy sexuální revoluce a strach z většího počtu dětí odvádějí osvobození žen od jeho pravého cíle. Znamená to, že pravý feminismus musí dosáhnout ještě mnoha cílů. Ženy jsou často ponižovány násilím doma i ve společnosti, nemají stejný přístup ke vzdělání a kultuře a zachází se s nimi neuctivě jako s někým podřadným. Podstata pravého feminismu je zřejmá: brát vážněji důstojnost žen. Toto se velmi liší od forem feminismu - obvykle agresivních - které se dívají na sex jako antropologicky a sociálně bezvýznamný jev, jako něco čistě fyziologického.

Má-li se brát tato otázka vážně, důstojnost ženy se musí prosazovat především mezi nimi samotnými a to tak, že se vymýtí všechny formy komplexu méněcennosti. Znamená to nazývat věci pravými jmény a např. odmítat vše, co vede k ostudnému obchodu s pornografií; odmítat politováníhodné a mylné potvrzování práva na potrat; odmítat společenský skandál - rozvod, který rovněž uráží Boha.

Muži musí také brát důstojnost žen vážně, aby se odstranily všechny omyly o nadřazenosti mužů a všechny touhy o nadvládu. Je jasné, že zatímco feminismus nastiňuje nový model ženství, i muži se musí naučit novému pohledu na ženy a podle toho s nimi také jednat.

Náš Pán, který je nekonečně spravedlivý a nekonečně moudrý, stvořil muže a ženu s rozdílnými posláními a se schopností se posvěcovat. Snažit se tento řád změnit, je marné. Jsme svědky toho, jak tyto pokusy vedou pouze k většímu odcizení a nepochopení našeho lidství.

  • Patricia Mayorga v El Mercurio, Santiago, Chile, 21. ledna 1996