Menovka: prelát

Je 14 výsledkov pre "prelát"
Aby naša práca bola staraním sa o svet a blížnych

Aby naša práca bola staraním sa o svet a blížnych

Tohoročný sviatok práce nás podnecuje k tomu, aby sme sa zamýšľali nad rôznymi skutočnosťami a aspektami, ktoré koronavírusová kríza vyniesla na povrch: že na svete žije mnoho dobrých ľudí, že pokrok musí ísť ruka v ruke s takým podmanením si prírody, ktoré zároveň vyjadruje i úctu, že sme závislí jedni od druhých, že sme zraniteľní a že spoločnosť, aby bola ľudská, musí byť solidárna.

Od Preláta
Správa od preláta – máj 2020

Správa od preláta – máj 2020

Mons. Fernando Ocáriz nás v čase postupného uvoľňovania domácej karantény pozýva, aby sme pokračovali v apoštolských iniciatívach a aby sme svojím životom svedčili o tom, aké krásne je byť Kristovými učeníkmi.

List Preláta
Správa od preláta – apríl 2020

Správa od preláta – apríl 2020

Mons. Fernando Ocáriz nás pozýva k tomu, aby sme v týchto dňoch pred Veľkým týždňom popri všetkom utrpení hľadeli na Kristov kríž, ktorý je zdrojom našej spásy a nádeje.

List Preláta
Správa od preláta – február 2020

Správa od preláta – február 2020

Z príležitosti blížiaceho sa 90. výročia založenia ženskej vetvy Opus Dei nás Mons. Fernando Ocáriz pobáda, aby sme vzdávali Bohu vďaku za tento dar pre Dielo a pre Cirkev.

List Preláta
Správa od preláta - jún 2019

Správa od preláta - jún 2019

Aj keď sa radosť nemusí prejavovať rovnakým spôsobom v každej chvíli a vo všetkých okolnostiach, vždy môžeme žiť radostne – v momentoch keď sa cítim príjemne, ale aj vtedy, keď prežívame utrpenie.

List Preláta
"Pán chce, aby sme boli spokojní"

"Pán chce, aby sme boli spokojní"

Koncom marca prelát Opus Dei Fernando Ocáriz navštívil španielske Aragónsko a mal stretnutia s mladými ako aj s rodičmi či kňazmi. Hlavnou myšlienkou jeho príhovorov bola takmer vždy radosť a to, že kresťan si môže zachovať radosť aj v problémoch.

home