Menovka: čnosti

Je 5 výsledkov pre "čnosti"
Pracovať svedomito

Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných činnostiach sa cvičiť v čnostiach, ako je napr. trpezlivosť a láska. Nový redakčný článok o posväcovaní práce.

Práca
5 liekov na smútok

5 liekov na smútok

,,Svätý Tomáš Akvinský ponúka päť liekov na smútok, ktoré sa ukazujú až prekvapujúco účinné.“ Z konferencie, na ktorej vystúpil Carlo de Marchi, vikár Opus Dei pre stredné a južné Taliansko.

Duchovný život
Pokora – zdroj radosti

Pokora – zdroj radosti

Pokora je jedným zo základných kameňov autentického kresťanského života, pretože práve v nej ,,prebýva dobročinná láska". Niekoľko zamyslení nad touto kľúčovou kresťanskou čnosťou.

Duchovný život