Mladosť a kresťanské povolanie

Mladosť a kresťanské povolanie

„Mladosť je obdobie osobitne vhodné na položenie si týchto otázok, pretože je to čas plný možností, veľkých výziev a rozhodnutí, ktoré ovplyvnia beh nášho života“, hovorí Prelát Opus Dei v článku o mladosti a povolaní.

Povolanie