Životopis

Bývalý prelát Opus Dei sa narodil v Madride 14. júna 1932. Zomrel v Rýme 12. decembra 2016. Mál doktorát z občianského a kanonického práva. Za kňaza bol vysvätený 7. augusta 1955. Úzko spoluspracoval so svätým Josemaríom Escrivá de Balaguer. Až do smrti zakladateľa pôsobil ako jeho sekretár od roku 1953 do roku 1975. Bol členom Generálnej rady od roku 1966.

Opus Dei - ŽivotopisMons. Javier Echevarría.

Bývalý prelát Opus Dei sa narodil v Madride 14. júna 1932.

Mál doktorát z občianského a kanonického práva. Za kňaza bol vysvätený 7. augusta 1955. Úzko spoluspracoval so svätým Josemaríom Escrivá de Balaguer. Až do smrti zakladateľa pôsobil ako jeho sekretár od roku 1953 do roku 1975. Bol členom Generálnej rady od roku 1966.

V roku 1975, keď Mons. Álvaro del Portillo nastúpil na čelo Opus Dei po svätom Josemaríovi, bol Mons. Javier Echevarría menovaný za generálneho sekretára. V roku 1982 po zriadení personálnej prelatúry Opus Dei sa stal generálnym vikárom prelatúry.

Bol členom Kongregácie pre kauzy svätých a Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Zúčastnil sa na Generálnom zhromaždení synódy amerických biskupov v roku 1997 a pre Európu v roku 1999, ako aj na riadnych Generálnych zhromaždeniach v rokoch 2001 a 2005.

Po zvolení za preláta Opus Dei a po následnom menovaní do funkcie pápežom Jánom Pavlom II. 20. apríla 1994, bol tým istým pápežom vysvätený za biskupa v bazilike Svätého Petra 6. januára 1995.

Bol autorom duchovných kníh ako napr. "Spomienky na blahoslaveného Josemaríu", "Základy kresťanského života", "Slúžiť Cirkvi", "Getsemanská záhrada" a "Eucharistia a kresťanský život".