Správa od preláta - október 2019

Don Fernando nás vo svojom liste povzbudzuje nestratiť optimizmus a zápal pre to najväčšie dobrodružstvo, ktoré nás čaká na Zemi.

Opus Dei - Správa od preláta - október 2019

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

Minulý mesiac sme sa v Ríme niekoľko dní venovali reflexii o potrebe a výzvach kresťanskej formácie v našich časoch. Pripomenuli sme si okrem iného presvedčenie nášho Otca, že Opus Dei poskytuje formáciu, aby „sa formovali kresťania plní optimizmu a sily, schopní žiť vo svete svoje božské dobrodružstvo.“

Žime a pomôžme ostatným žiť s optimizmom plným nádeje, veď vieme, že nepočítame iba a ani najmä s našimi silami, ale hlavne s Milosťou Božou (porov. Mt 28,20). Buďme teda zapálení, nedajme sa zlákať nehybnosťou a načúvajme vždy Duchu Svätému (porov. 2 Kor 3, 6). Tak sa budeme môcť každý deň vrhnúť so svätou odvahou do dobrodružstva zoznamovania ľudí s Kristom.

Teraz, keď sa približujeme k výročiu 2. októbra, nám tieto úvahy môžu pomôcť k tomu, aby sme naďalej podnecovali v ľuďoch optimizmus a zápal pre dobrodružstvo spočívajúce v postavení Krista na vrchol všetkých ľudských činností.

Pred tým, ako skončím, vás chcem poprosiť o modlitby za plody mesiaca misií, ktorý vyhlásil Svätý Otec František a za biskupskú Synodu, ktorá začne o niekoľko dní v Ríme.

S láskou Vás žehná

Váš Otec


Rím, 1. októbra 2019