Správa od preláta - máj 2019

Ďakujme Pánovi za všetky dobré veci, ktoré nám dáva prežiť a za toľko darov o ktorých často ani nevieme.

Opus Dei - Správa od preláta - máj 2019

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Všetci si dobre pamätáme, ako nás sv. Josemaría viedol k tomu, aby sme neustále ďakovali Bohu „za všetko, pretože všetko je dobré“ (Cesta 268). Je to jednoduchý a cenný spôsob modlitby.

Ďakujme Pánovi za všetky dobré veci, ktoré nám dáva prežiť a za toľko darov o ktorých často ani nevieme. Aj v našich problémoch, v bolesti a pri kontakte s našou vlastnou slabosťou nám Boh ponúka vidieť za bezprostredné udalosti a dôverovať tak jeho láske: „Kto Bohu za všetko ďakuje, ten vo svojom duchovnom živote urobil veľký pokrok“, povedal nám raz sv. Josemaría (28-III-1971).

Pre niekoľkými dňami sme mohli Pánovi zvlášť poďakovať za vysvätenie 34 nových kňazov prelatúry. Vedení touto vďačnosťou sa modlime za všetkých kňazov Cirkvi, aby tak, ako hovorí pápež: „nemali strach vydávať svoj život za svoj ľud“ (15-XI-2018).

S blížiacim sa blahorečením Guadalupe Ortiz de Landazuri naďalej ďakujme Pánovi a prosme Ho, aby nám pomohol pochopiť a hlbšie prežívať bežný život ako cestu k svätosti, to jest milovať Boha a ľudí tým, že im budeme slúžiť.

Ako vždy, a obzvlášť teraz v máji, prosme v modlitbe o materský príhovor Panny Márie.

S veľkou láskou vás žehná

Váš Otec

Fernando