Modlitba k Guadalupe

Súkromná modlitba k Guadalupe

Blahoslavená Guadalupe Ortiz de Landázuri
Opus Dei - Modlitba k Guadalupe

Bože Otče, daj, aby som sa na príhovor tvojej služobnice Guadalupe naučil rovnako ako ona vykonávať svoju každodennú prácu s láskou, vedel šíriť svoju vieru a radosť všetkým okolo seba, aby Ťa tým stále viac ľudí poznalo a milovalo. Osláv svoju služobnicu Guadalupe a vyslyš na jej príhovor moju prosbu ... (konkrétna prosba ). Amen.

Otče náš. Zdravas Mária. Sláva Otcu.

V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že sa týmto žiadnym spôsobom nemá predbiehať rozhodnutie Cirkvi a že táto modlitba nie je určená na použitie vo verejnom kulte.