Archív: Texty o kresťanskom živote

Je 50 výsledkov pre "Texty o kresťanskom živote"
Autori našich vlastných životov

Autori našich vlastných životov

Nová séria článkov s úvahami, ako rozvíjať silnú kresťanskú osobnosť. Sv. Ján Pavol II. povedal, že „všetkým mužom a ženám je zverená úloha tvoriť vlastný život,“ vytvoriť majstrovské dielo.

Iné čnosti
Zmysel spoločného chodenia smerujúceho k manželstvu

Zmysel spoločného chodenia smerujúceho k manželstvu

Nový článok zo série o manželskej láske. ,,Spoločné chodenie sa stáva šťastným a plodným tým, že nás učí komunikovať radosť, vďačnosť a dokonca (alebo obzvlášť) učí nás konštruktívne prejavovať pocity hnevu a urážky, pričom stavia pevnú základňu pre budúce manželstvo.

Rodinný život
Ako si vybrať manželského partnera

Ako si vybrať manželského partnera

Nový článok zo série o manželstve a spoločnom chodení. ,,Ak by v manželstve šlo len o muža a ženu, možno by nebola nutná až taká veľká dávka prezieravosti, ale do manželstva vstupujeme s otcom/matkou svojich budúcich detí.“

Rodinný život
Výchova k dobrým spôsobom a mravom

Výchova k dobrým spôsobom a mravom

Zdvorilé spôsoby nám poskytujú niečo zásadné pre život v spoločnosti, učia nás ako byť ľudský a civilizovaný voči iným. Úctivosť a zdvorilosť sú ,,malé sestry“ iných, významnejších čností.

Rodinný život
Manželská láska (John a Joann Ooi)

Manželská láska (John a Joann Ooi)

Ďalší článok zo série o manželskej láske. ,,Snažiť sa milovať znamená snažiť sa každý deň dávať seba samého viac tej druhej osobe. A keďže pravá láska znamená zomierať svojim vlastným záujmom, dosiahnuť ju nie je ľahké.“

Rodinný život
Udržujte oheň v rodinnom krbe

Udržujte oheň v rodinnom krbe

Ďalší článok zo série o manželskej láske. ,,Manželstvo si vyžaduje úsilie. Je to neustále začínanie, znovu a znovu. Neberte lásku ako samozrejmosť. S radosťou sa dávajte svojmu manželskému partnerovi.“

Rodinný život