Archív: Texty o kresťanskom živote

Je 59 výsledkov pre "Texty o kresťanskom živote"
Dôvod našej nádeje

Dôvod našej nádeje

Zvláštna výzva etapy dejín, v ktorej žijeme, spočíva vo veľkej miere v tom, ako sa nám podarí odovzdať Kristovo posolstvo ľuďom, ktorý Krista považujú za prekonanú postavu. Článok profesora Luisa Clavella (profesor Pontifikálnej univerzity Svätého kríža v Ríme) túto myšlienku ďalej rozvíja.

Žiť v dialógu s druhými

Žiť v dialógu s druhými

Umenie počúvať a byť otvorený názorom iných sú nevyhnutnou podmienkou pre život v láske. Potom bude vzájomný dialóg tou najprirodzenejšou príležitosťou, ako sa priblížiť k Pravde . Nový text v rámci úvah o „Výchove osobnosti“.

Iné čnosti
Učiť sa milovať

Učiť sa milovať

Nový článok v sérii na tému ľudská láska. „Naše šťastie závisí od toho, či sa učíme milovať. Milovať je najdôležitejšie prikázanie, ktoré nám Boh dal.“

Rodinný život
Autori našich vlastných životov

Autori našich vlastných životov

Nová séria článkov s úvahami, ako rozvíjať silnú kresťanskú osobnosť. Sv. Ján Pavol II. povedal, že „všetkým mužom a ženám je zverená úloha tvoriť vlastný život,“ vytvoriť majstrovské dielo.

Iné čnosti