Archív: Texty o kresťanskom živote

Je 96 výsledkov pre "Texty o kresťanskom živote"
Žiť s vedomín, že máme poslanie (I)

Žiť s vedomín, že máme poslanie (I)

Žiť s vedomím, že máme poslanie, znamená uvedomovať si, že nás Pán posiela, aby sme odovzdávali jeho Lásku ľuďom okolo seba. Predpokladá to rozhodovať sa vždy pod vedením Ducha Svätého s ohľadom na toto poslanie, pretože dáva rozmer a zmysel nášmu putovaniu na tejto zemi.

Duchovný život
​Páčiť sa Bohu

​Páčiť sa Bohu

​Pánova výzva „buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48) spočíva v tom, že máme žiť ako Božie deti, ktoré vedia, že sú v Božích očiach vzácne a sú pevne zakotvené v nádeji a radosti prameniacej z vedomia, že majú takého dobrého Otca.

Duchovný život
Bolesti a radosti svätého Jozefa

Bolesti a radosti svätého Jozefa

Sedem nedieľ svätého Jozefa je zvyk v Cirkvi, ktorý slúži ako príprava na sviatok 19. marca. Meditácia o „bolestiach a radostiach svätého Jozefa“ nám pomáha lepšie spoznať svätého patriarchu a zapamätať si, že aj on čelil radostiam a ťažkostiam.

Pravá láska k sebe samému

Pravá láska k sebe samému

Nový text zo série článkov zameraných na formáciu osobnosti sa sústredí na poznanie samého seba so všetkými čnosťami i nedostatkami, ktoré sú potrebné k tomu, aby bol človek šťastný.

Duchovný život
Šesť rád, ako dobre prežiť televízny prenos svätej omše

Šesť rád, ako dobre prežiť televízny prenos svätej omše

Nútená karanténa a izolácia nám v týchto dňoch poskytujú príležitosť každý deň sa zúčastňovať svätej omše. Technológie nám znova raz prichádzajú na pomoc, aj keď je prirodzené, že sústrediť sa na modlitbu je teraz pre nás ťažšie. Preto si prečítajte zopár rád, ktoré vám môžu pomôcť sledovať v televízii svätú omšu s väčšou zbožnosťou.

Duchovný život