Archív

Je 1151 výsledkov
Zlaté kňazské jubileum biskupa Javiera Echevarría

Zlaté kňazské jubileum biskupa Javiera Echevarría

5. augusta 2005 oslávil prelát Opus Dei 50. výročie svojej kňazskej vysviacky. Mons. Javier Echevarría bol spolu s ďalšími členmi Opus Dei vysvätený za kňaza v roku 1955 v Madride. Toto svoje výročie verejne oslávil v septembri. Uverejňujeme niektoré z jeho úvah o kňazstve, ktoré boli publikované v knihe „Slúžiť Cirkvi.“

Od Preláta
Poďakovanie za 50 rokov kňazstva

Poďakovanie za 50 rokov kňazstva

Biskup Javier Echevarría, prelát Opus Dei, predniesol 22. septembra v Bazilike St. Maria Maggiore pri svätej omši poďakovanie Bohu pri príležitosti 50. výročia svojej kňazskej vysviacky v následovnej homílii.

Od Preláta

Svet túži po mieri

Ak sa pozrieme na stav ľudskej spoločnosti v minulom storočí, sv. Josemaría Escrivá vždy zdôrazňovať, že svetové krízy sú krízami nedostatku svätcov. Čo si o tom myslíte Vy? Platí to aj dnes, keď sme vstúpili do nového storočia?

Dokumenty

Vernosť a kreativita

Ján Pavol II. sa vo svojom apoštolskom liste o jubileu energicky postavil za otvorenosť a zmierenie a vyzval každého, aby si spytoval svoje svedomie. Vy ako ten, ktorý práve prevzal dôležitú zodpovednosť, vidíte niečo, v čom by sa Opus Dei malo zmeniť? Niečo, čo potrebuje nápravu? Odovzdávať veriacim nové posolstvo, ktoré Vám bolo zverené?

Dokumenty

Radosť a bolesť

Ako môže byť človek radostný vo svete ako je ten náš, kde je bolesť a nespravodlivosť takmer všadeprítomná?

Dokumenty

Vplyv Opus Dei

Ako ovplyvňuje prelatúra za súčasného stavu udalosti, predovšetkým v Cirkvi?

Dokumenty

Opus Dei v Afrike

Čo robí Opus Dei pre to, aby podporilo úroveň života mladých v sužovaných krajinách Afriky, aby sa aj tam otvorili nové horizonty?

Dokumenty