Archív: Rodinný život

Je 35 výsledkov pre "Rodinný život"
Manželská láska (John a Joann Ooi)

Manželská láska (John a Joann Ooi)

Ďalší článok zo série o manželskej láske. ,,Snažiť sa milovať znamená snažiť sa každý deň dávať seba samého viac tej druhej osobe. A keďže pravá láska znamená zomierať svojim vlastným záujmom, dosiahnuť ju nie je ľahké.“

Rodinný život
Udržujte oheň v rodinnom krbe

Udržujte oheň v rodinnom krbe

Ďalší článok zo série o manželskej láske. ,,Manželstvo si vyžaduje úsilie. Je to neustále začínanie, znovu a znovu. Neberte lásku ako samozrejmosť. S radosťou sa dávajte svojmu manželskému partnerovi.“

Rodinný život
Výchova emócií

Výchova emócií

,,Kresťanská morálka sa nepozerá na ľudské city s nedôverou. Práve naopak, kladie dôraz na ich rozvoj a ich nasmerovanie, pretože majú veľký vplyv na šťastný život človeka.”

Rodinný život
Výchova k cudnosti (2)

Výchova k cudnosti (2)

,,Rodičia musia vedieť komunikovať hodnotu ľudského tela, vedieť, ako s ním zaobchádzať s úctou, vyhýbať sa akémukoľvek prístupu, ktorý z neho robí púhy predmet uspokojovania pôžitkov či zvedavosti.“ Nový článok zo série o rodine.

Rodinný život
Výchova k cudnosti (1)

Výchova k cudnosti (1)

Cudnosťou si muž a žena chránia svoju intimitu, svoje najcennejšie jadro, aby ho potom mohli odhaliť v patričnej miere a v tom správnom okamihu.

Rodinný život
Miernosť a sebaovládanie (II)

Miernosť a sebaovládanie (II)

,,Ten, kto sa dokáže ovládať, má vynikajúcu príležitosť zasvätiť svoj život službe Bohu a blížnym, a tak získať to najväčšie možné šťastie a pokoj na tejto zemi.“

Rodinný život
Výchova v digitálnom svete

Výchova v digitálnom svete

Technické výdobytky dnes vo veľkej miere ovplyvňujú naše životy. Je potrebné ich mať pod kontrolou, aby nám ich využívanie slúžilo na rast v čnostiach.

Rodinný život