Archív: Prelát

Je 150 výsledkov pre "Prelát"
Správa od preláta (10. septembra 2020)

Správa od preláta (10. septembra 2020)

​15. septembra uplynie 45 rokov od zvolenia blahoslaveného Álvara za prvého nasledovníka svätého Josemaríu. Pri príležitosti tohto výročia nás Mons. Ocáriz pozýva uvažovať o jeho osobe ako začiatku kontinuity vo vernosti duchu Opus Dei.

List Preláta
Správa od preláta (12. augusta 2020)

Správa od preláta (12. augusta 2020)

​Viera nám pomáha objaviť dobro vo všetkých situáciách, a to aj v tých bolestivých. Ako nám pripomína Mons. Ocáriz slovami svätého Pavla, „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“

List Preláta
​Správa od preláta (20. júla 2020)

​Správa od preláta (20. júla 2020)

Zoči voči našej vlastnej zraniteľnosti nám Mons. Ocáriz pripomína, že Kristus si vyvolil svojich učeníkov poznajúc ich slabosti a minulosť, lebo vedel, že Duch Svätý je silnejší.

List Preláta
Správa od preláta (19. júna 2020)

Správa od preláta (19. júna 2020)

​Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nás Mons. Ocáriz pozýva prosiť Pána, aby nám dal tiché a pokorné srdce, aby bolo pre druhých ľudí útechou a odpočinkom.

List Preláta
Správa od preláta – máj 2020

Správa od preláta – máj 2020

Mons. Fernando Ocáriz nás v čase postupného uvoľňovania domácej karantény pozýva, aby sme pokračovali v apoštolských iniciatívach a aby sme svojím životom svedčili o tom, aké krásne je byť Kristovými učeníkmi.

List Preláta
Správa od preláta – apríl 2020

Správa od preláta – apríl 2020

Mons. Fernando Ocáriz nás pozýva k tomu, aby sme v týchto dňoch pred Veľkým týždňom popri všetkom utrpení hľadeli na Kristov kríž, ktorý je zdrojom našej spásy a nádeje.

List Preláta