Archív: Kresťanský život

Je 115 výsledkov pre "Kresťanský život"
Výchova k slobode

Výchova k slobode

,,Podstata výchovy detí spočíva v tom, aby dospeli k tomu, že samy ,chcú´ to, čo je dobré, aby sa im poskytovalo rozumové a morálne zázemie, na základe ktorého je dieťa schopné robiť dobro z vlastného rozhodnutia”.

Výchova k priateľstvu

Výchova k priateľstvu

,,Vynucovanie vecí silou, autoritárskym spôsobom, nie je správny prístup vo výchove. Vhodnejší postoj rodičov spočíva skôr v tom, že sa stanú priateľmi svojich detí."

Mladí ľudia a zábava: Oddych a voľný čas (3)

Mladí ľudia a zábava: Oddych a voľný čas (3)

Dospievajúce deti s veľkou vervou vyžadujú poriadnu dávku slobody, ktorú často nie sú schopné zvládnuť. Možno uviesť viacero takýchto aspektov: vychádzky do neskorých nočných hodín, sviatočné dni, nákupy. V tomto článku budeme o danej téme hovoriť z kresťanského hľadiska.

Žiť pre iných

Žiť pre iných

,,Pre kresťana je priateľstvo milosťou pozdvihnuté na vyššiu úroveň a stáva sa spôsobom, ako komunikovať Kristov život iným ľuďom." Článok o úzkom vzťahu medzi priateľstvom, dobročinnou láskou a apoštolátom.

Duchovný život
Práca a kontemplácia (II)

Práca a kontemplácia (II)

Druhá časť článku o tom, ako možno zmeniť prácu a každodenné činnosti na kontemplatívnu modlitbu, vychádzajúc z učenia svätého Josemaríu.

Práca
Soľ a svetlo, príklad a náuka

Soľ a svetlo, príklad a náuka

Článok o potrebe nájdenia nádeje, ktorú prináša Kristus súčasnému svetu. „Musíme sa naučiť čeliť udalostiam s objektivitou viery, aby sme ukázali nádej so soľou správneho príkladu a svetlom pravej náuky. "

Duchovný život
Láska k pravde. Konanie kresťanov na verejnosti

Láska k pravde. Konanie kresťanov na verejnosti

Eva vysvetľuje, ako by sa mal správať kresťan vo všednom, ale aj verejnom živote. S manželom Alexom majú dvoch synov a bývajú v Prahe. Radi však chodia domov, na Slovensko. Uvádzame poznámky z prednášky, ktorú mala Eva v centre Ister v Bratislave.

Duchovný život