Label: pastorale brief

Er zijn 103 resultaten voor "pastorale brief"
Brief van de prelaat (januari 2014)

Brief van de prelaat (januari 2014)

De prelaat van het Opus Dei moedigt aan om de broederlijkheid te beleven met alle mensen, geschapen naar God's beeld en gelijkenis en verlost door Christus. "Zich broers en zussen van elkaar voelen en zich als zodanig gedragen, is een goddelijke gave", zegt hij.

Brief van de prelaat (december 2013)

Brief van de prelaat (december 2013)

Nu het Jaar van het Geloof beëindigd is, geeft de prelaat een beschouwing over hoe dit geloof een vertaalslag kan maken naar het dagelijkse doen en laten; hierbij kunnen we rekenen op de hulp van de middelen die Jezus Christus nagelaten heeft aan Zijn Kerk om de heiligheid te bereiken.

Brief van de prelaat (augustus 2013)

Brief van de prelaat (augustus 2013)

De prelaat dankt de Heer voor de goedkeuring van de wonderen die toegekend zijn aan paus Johannes Paulus II en Mgr. Álvaro del Portillo, en hij nodigt uit om te bidden voor de vruchten van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Verderop in de brief bespreekt hij het artikel uit de Geloofsbelijdenis over de heiligheid van de Kerk.

Brief van de prelaat (juni 2013)

Brief van de prelaat (juni 2013)

De prelaat becommentarieert het laatste artikel van de Geloofsbelijdenis:"Hij is gekomen om te oordelen, de levenden en de doden..." Hij spoort aan in deze tijd van hoop het Rijk van Christus voor te bereiden met de hulp van de Heilige Geest.

Brief prelaat over Jaar van Geloof

Brief prelaat over Jaar van Geloof

De prelaat van het Opus Dei heeft een uitgebreide brief geschreven ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof. In zijn brief schrijft hij over de noodzaak van een nieuwe evangelisatie. Ook onderstreept hij het belang van kennis en belijden van het geloof en verenigen met Christus door gebed.