Label: palliatieve zorg

Er zijn 4 resultaten voor "palliatieve zorg"
Zie Christus in ieder mens, op elk moment

Zie Christus in ieder mens, op elk moment

De prelaat van het Opus Dei, Fernando Ocáriz, heeft tijdens zijn pastorale reis in Spanje op 3 juli 2017 het centrum voor palliatieve zorg Laguna in Madrid bezocht. Het hospice voor mensen in het laatste stadium van hun leven werd in 2002 ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de stichter van het Opus Dei opgericht. De prelaat bezocht enkele zieken en dankte het personeel voor hun onvermoeibare inzet. Hij moedigde hen aan om tijdens de intensieve verzorging van de ernstig zieke mensen, in ieder van hen en op elk moment Christus te zien. Voor meer informatie: www.lagunacuida.org

Kracht putten uit omgaan met lijden

Kracht putten uit omgaan met lijden

Voor de heilige Jozefmaria was het werk in de ziekenhuizen en het omgaan met het lijden een bron waaruit hij in de beginjaren van het Opus Dei de nodige kracht putte. Dit inspireerde de stichting Vianorte in Madrid tot het stimuleren van zorg voor terminaal zieken en steun aan hun gezinnen.

Nieuw centrum voor palliatieve zorg in Madrid

Nieuw centrum voor palliatieve zorg in Madrid

Bejaarden en terminale patiënten in het Madrileense stadsdeel Latina zullen in de nabije toekomst in hun buurt palliatieve zorg kunnen ontvangen. Het zorgcentrum "Laguna" zal daarin voorzien. Het centrum is een initiatief van Stichting Vianorte bij gelegenheid van het eeuwfeest en de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá.