Label: Heiligheid

Er zijn 48 resultaten voor "Heiligheid"

“God roept jullie om Hem juist in en vanuit het menselijke leven te dienen”

De wereld wacht op ons. Ja!, wij houden hartstochtelijk van deze wereld omdat God ons dat heeft geleerd: sic Deus dilexit mundum, zozeer heeft God de wereld liefgehad. En ook omdat het de plaats is waar onze veldslag plaatsheeft - in een schitterende oorlog van liefde - die ertoe moet leiden dat wij allen de vrede bereiken die Christus is komen stichten. (De Voor, 290)

“Liefde leggen in de kleine dingen”

In de verte, daar, aan de horizon, schijnt de hemel één te worden met de aarde. Vergeet niet dat de plaats waar aarde en hemel werkelijk één worden, jouw hart is, dat van een kind van God. (De Voor, 309)

“Houd mijn hand vast, Heer”

Er is een zeer aanzienlijk aantal christenen die apostel zouden zijn, als ze niet bang waren. Dat zijn dezelfden die zich vervolgens beklagen omdat de Heer zeggen ze! - hen in de steek laat: maar hoe gedragen zíj zich tegenover God? (De Voor, 103)

“Deze wereldcrisis is een crisis van heiligen”

Een dag van heil, een dag van eeuwig leven is voor ons aangebroken. Opnieuw klinkt het gefluit van de goddelijke Herder en weer zijn die liefdevolle woorden er, vocavi te nomine tuo, Ik heb je bij je naam geroepen. Zoals onze moeder, roept Hij ons bij onze naam; bij de naam waarmee we thuis geliefkoosd werden. Daar, in de intimiteit van je ziel, roept Hij. Je hoeft alleen maar te antwoorden: Ecce ego, quia vocasti me, Hier ben ik, omdat Gij mij geroepen hebt. En deze keer ben ik vastbesloten de tijd niet...

“Vergeet de vijgeboom niet, die vervloekt werd”

Gebruik je tijd goed. - Vergeet de vijgeboom niet, die vervloekt werd. Toch bracht hij wat voort: bladeren, net als jij... - Kom niet aandragen met verontschuldigingen: - Het baatte de vijgeboom niet, vertelt de Evangelist, dat het niet de tijd van de vijgen was, toen de Heer ze wilde hebben. - Hij bleef onvruchtbaar voor immer. (De Weg, 354)

“Doe alles wat in je vermogen ligt om God beter te leren kennen”

Doe elke dag alles wat in je vermogen ligt om God beter te leren kennen, meer met Hem 'om te gaan', steeds meer van Hem te houden en aan niets anders te denken dan aan zijn Liefde en glorie. Dit kun je, mijn kind, als je je door niets laat afhouden van de tijd die je gereserveerd hebt voor gebed, als je de aanwezigheid van God verzorgt (met schietgebeden en geestelijke communies om vurig te blijven), de heilige Mis zonder haast bijwoont, en je je werk - dat je voor Hem doet - goed doet. (De Smidse, 737)

“Vergroot je hart”

Wees niet bekrompen. - Vergroot je hart tot het universeel, “katholiek”, is. Fladder niet rond als een kip, als je kunt opstijgen als een adelaar. (De Weg, 7)

“Van de christen wordt verwacht dat hij heldhaftig leeft”

Velen die zich voor de blikken van duizenden verstomde toeschouwers op een kruis zouden laten nagelen, zijn níet in staat de speldeprikken van alledag op een christelijke wijze te verdragen! - Overdenk maar eens, wat nu het meest heldhaftig is. (De Weg, 204)

“De sterke lijdt soms, maar hij doorstaat”

Een façade van energie en wilskracht. - Maar wat een slapheid en willoosheid van binnen! - Maak je er sterk voor dat je deugden geen camouflage worden, maar gewoonten die bepalend zijn voor je karakter. (De Voor, 777)