Label: diakens

Er zijn 4 resultaten voor "diakens"
Foto's wijding twee nieuwe diakens

Foto's wijding twee nieuwe diakens

Op 25 februari werden twee nieuwe diakens gewijd in de parochiekerk van de heilige Jozefmaria in Rome. Ze werden gewijd door bisschop Juan Ignacio Arrieta, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Wetsteksten. Over zes maanden vindt hun priesterwijding plaats.

Van het Opus Dei
Wijding van 30 diakens

Wijding van 30 diakens

Bisschop Javier Echevarría wijdt 30 leden van het Opus Dei uit elf landen. De ceremonie zal plaatsvinden op zaterdag 9 november, om 16.00 uur in de basiliek van San Eugenio (Rome).

Van het Opus Dei
Foto’s diakenwijding

Foto’s diakenwijding

Op zaterdag 13 november heeft de prelaat van het Opus Dei 34 gelovigen van het Opus Dei diaken gewijd. Onder hen was Enrique Alonso uit Nederland. Een foto-impressie van de wijdingsplechtigheid in de Romeinse basiliek van San Eugenio.

Van het Opus Dei