Javier Echevarría

Javier Echevarría

Mgr. Javier Echevarría was de tweede prelaat van het Opus Dei, hij volgde deze functie de zalige Álvaro del Portillo in 1994 op.

Zalige Álvaro del Portillo

Zalige Álvaro del Portillo

Hij volgde de heilige Jozefmaria op als hoofd van het Opus Dei. Zijn vurige ijver om zielen voor Christus te winnen werd weerspiegeld in zijn bisschoppelijke motto: Regnare Christum volumus! Hij werd zalig verklaard op 27 september 2014. Zijn feest wordt gevierd op 12 mei.