Lijst documenten

Brief van de prelaat (november 2007)

Brief van de prelaat (november 2007)

De prelaat nodigt ons uit om de liturgische feesten van de maand november te gebruiken om ons christelijk leven te vernieuwen en om door gebed anderen te vergezellen en om zich vergezeld te weten. Ook gaat de prelaat in op de vijfentwintigste verjaardag van de personele prelatuur.

Brief van de prelaat (september 2007)

De prelaat beschouwt in deze brief het belang om dicht bij Christus te leven om het goede te kunnen verspreiden. De vorming en de christelijke vroomheidoefeningen die zij beleven die naderen tot het Opus Dei zijn een hulp om te delen in het Kruis van de Heer.

Brief van de Prelaat (augustus 2007)

Brief van de Prelaat (augustus 2007)

Aan vrienden en familie je eigen geloof uitleggen, is een taak voor elke christen, herinnert Mgr. Javier Echevarría in zijn brief van deze maand. Met woorden van de paus, onderstreept hij dat apostolaat doen “een dienst is aan de vreugde, aan de vreugde van God die deze wereld wil binnenkomen”.

Brief van de Prelaat (maart 2007)

Brief van Mgr. Javier Echevarría aan de leden van het Opus Dei. Naar aanleiding van de Vastentijd nodigt de prelaat elk persoonlijk uit om “daar waar nodig de koers bij te stellen, zoals een vliegtuig of boot doet om zijn doel te bereiken”.