Bericht van de prelaat (15 augustus 2017)

Bericht van mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (15 augustus 2017)

Zoals jullie weten heb ik deze weken de gelegenheid om -eerst in Spanje, Portugal en Frankrijk en nu in Duitsland, Nederland en België- veel mensen van het Werk met hun families te ontmoeten en ook medewerkers en vrienden. Ik deel hun vreugde, hun verdriet en vooral de wens om de liefde van Christus naar veel mensen te brengen, en ik denk aan woorden van de heilige Jozefmaria die uit het diepst van zijn ziel kwamen, vol dankbaarheid tot God: ‘ik ben verbluft als ik aan het Werk denk’.

Zeker gebeurt jullie hetzelfde, hoewel de moeilijkheden of problemen van het dagelijks leven het soms lastig kunnen maken om verder te kijken dan onze directe bezigheden. Ik vraag de Maagd Maria, op het feest van de Tenhemelopneming, dat ze ons helpt om de blik van ons hart altijd op God te richten door middel van wat we omhanden hebben; om voor het Werk te zorgen, wat voor ons de belangrijkste manier is om voor de Kerk te zorgen. Het Opus Dei is niet een geheel van gebouwen en initiatieven. Het is veel meer: het is een familie. Een familie die zich niet in zichzelf opsluit, maar die een familiesfeer om zich heen schept en zich openstelt voor de materiële en geestelijke behoeften van allen. In een familie is iedereen belangrijk. Laten we daarom voor iedereen zorgen met ons gebed, met onze verbondenheid, met ons begrip en met ons goede humeur.

Solingen, 15 augustus de 2017