H JozefmariaDagelijkse teksten

“Wij moeten houden van de Heilige Mis”

Blijf strijden opdat het heilig Misoffer echt het middelpunt en de wortel van je geestelijk leven wordt, zodat je hele dag een eredienst wordt, een voortzetting van de Mis die je bijgewoond hebt en een voorbereiding op de volgende. Een dag vol schietgebeden, bezoeken aan het Allerheiligste, het opofferen van je beroepswerk, van je gezinsleven... (De Smidse, 69)

Ik begrijp niet hoe iemand christelijk kan leven zonder de behoefte aan voortdurende vriendschap met Jezus in het woord en in het brood, in het gebed en in de eucharistie. Wel begrijp ik heel goed dat in de loop van de eeuwen de eucharistische vroomheid in steeds nieuwe vormen is ontwikkeld door elkaar opvolgende generaties van gelovigen. Soms waren het massale bijeenkomsten om het geloof in het openbaar te belijden, soms waren het stille, discrete gebaren in de gewijde vrede van een kerk of in de intimiteit van het hart.

Bovenal moeten wij gehecht zijn aan de heilige mis, het hoogtepunt van onze dag. Als wij de heilige mis op de juiste manier beleven, zullen we dan de rest van de dag niet doorbrengen met het aan God denken, met het ervoor zorg dragen dat wij bij Hem blijven, met het werken en het beminnen zoals Hij deed? Dan zullen wij de Heer leren danken voor zijn fijngevoeligheid, waardoor Hij zijn aanwezigheid niet heeft willen laten beperken tot het moment van het misoffer, maar bij ons heeft willen blijven in de heilige hostie die bewaard wordt in het tabernakel. (Als Christus nu langskomt, 153-154)