H JozefmariaDagelijkse teksten

“De taak van ouders is buitengewoon belangrijk”

Prijs de goedheid van God, onze Vader! Hij geeft je de zekerheid dat jouw gezin, jouw familie en jouw vaderland dat je zo lief is, materie voor je heiligheid zijn. Is dit geen reden om blij te zijn? (De Smidse, 689)

Ik vind het ontroerend dat de apostel het christelijk huwelijk een sacramentum magnum noemt, een groot sacrament. Ook daar leid ik uit af dat de taak van ouders buitengewoon belangrijk is.

Jullie delen in de scheppende macht van God, waardoor de menselijke liefde heilig, edel, goed en een vreugde voor het hart is. Wie - zoals ik en andere mensen - van het huwelijk afzien, doen dat in alle vrijheid, omdat God dat in zijn liefdevolle voorzienigheid zo wil.

Elk kind dat God jullie toevertrouwt is een grote goddelijke zegen: wees niet bang om meer kinderen te krijgen! (De Smidse, 691)

In mijn gesprekken met echtparen dring ik er vaak op aan om, zolang zij tijd van leven hebben, hun kinderen te helpen heilig te worden. Hoewel niemand dat hier op aarde kan bereiken, kunnen we wel strijden, strijden en nog eens strijden.

Daar wil ik aan toevoegen: jullie, christelijke ouders, zijn een grote geestelijke motor voor jullie kinderen, waardoor jullie hun de sterkte van God geven voor deze strijd om te overwinnen en heilig te worden. Laat hen niet in de steek! (De Smidse, 692)

Wees niet bang om, omwille van de Heer, van de mensen te houden. Dat jouw familie daarbij op de eerste plaats komt is goed, vooropgesteld dat je - ook al houd je nog zoveel van hen - duizend keer meer van God houdt. (De Smidse, 693)

Aangezien je veel met Christus omgaat heb je de plicht om vruchten voort te brengen.

Vruchten die de geestelijke honger van mensen stilt die naar jou toekomen op je werk, bij je sociale contacten, in de huiselijke kring... (De Smidse, 981)