Paus verklaart Alvaro del Portillo ‘eerbiedwaardig’

Op 28 juni tekende Benedictus XVI een decreet waarin de “heldhaftige deugden” erkend worden van Alvaro del Portillo, de eerste opvolger van de heilige Jozefmaria Escriva.

Van het Opus Dei

Op 28 juni tekende de paus een decreet waarin de heldhaftige deugden erkend worden van Alvaro del Portillo. Hij was de eerste opvolger van de heilige Jozefmaria Escriva, stichter van het Opus Dei. Hij was ook degene die heel nauw met hem heeft samengewerkt.

Dit is een belangrijke stap in zijn zaligverklaringsproces. Het betekent dat Benedictus XVI erkent dat “Don Alvaro” de christelijke deugden tijdens zijn leven heldhaftig heeft geleefd.

Het Vaticaan bestudeert ook een gedocumenteerd wonder toegeschreven aan de voorspraak van Alvaro del Portillo. Als experts, theologen en natuurlijk ook de paus dit wonder erkennen, dan kan zijn zaligverklaring volgen.

Alvaro del Portillo werd in 1914 geboren in Madrid (Spanje). Zijn moeder was een Mexicaanse, zijn vader Spaans. Hij studeerde civiele techniek, filosofie en theologie.

Hij was een van de eerste leden van het Opus Dei en werkte nauw samen met de heilige Jozefmaria. Het was de heilige Jozefmaria die hem stimuleerde priester te worden.

Hij nam deel aan de voorbereidingen van het Tweede Vaticaanse Concilie. Gedurende het concilie was hij secretaris van de Commissie voor de Clerus en de Leken. Deze commissie was verantwoordelijk voor het decreet Presbyterorum Ordinis over de rol van de priesters.

Na het overlijden van de heilige Jozefmaria in 1975, werd hij benoemd tot diens eerste opvolger.

Hij heeft het Opus Dei bijna 20 jaar geleid. Gedurende deze periode hielp hij met de uitbreiding naar 20 nieuwe landen. Ook lanceerde hij sociale en onderwijskundige initiatieven in Congo, Nigeria, Philippijnen, Brazilië, Spanje en Italië, waaronder de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome.

Hij stierf op 23 maart 1994 in Rome, slechts enkele dagen na zijn tachtigste verjaardag. Nog op dezelfde kwam Johannes Paulus II, die hem als een goede vriend beschouwde, bij zijn lichaam bidden.

Het heiligverklaringsproces omvat tevens het onderzoek naar de voors en tegens van zijn leven en deugden. Tot op heden zijn 133 mensen ondervraagd. Van hen zijn er 62 lid van het Opus Dei en 71 die niet tot de prelatuur behoren. Onder deze getuigen zijn 19 kardinalen en 12 aartsbisschoppen en bisschoppen.