Paus Franciscus: Parochies in dienst van de zending

Laten we bidden voor onze parochies – dat ze geen zakelijke bedrijven worden, maar dat ze, geïnspireerd door een missionaire geest, plaatsen worden van geloofsoverdracht en van getuigenis van de liefde.

Van de paus

Paus Franciscus:

"De parochies moeten in contact staan met de gezinnen, de mensen in het algemeen, het leven van alledag. Zij moeten zijn als huizen, waarvan de deur altijd openstaat om naar anderen toe te gaan. Het is belangrijk, dat dit naar-buiten-gaan gepaard gaat met een duidelijk geloofsaanbod. Het gaat erom de deuren te openen en toe te laten, dat Jezus naar buiten komt met alle vreugde van zijn boodschap."

"Laten we bidden voor onze parochies – dat zij, bezield met een missionaire geest, plaatsen mogen zijn waar het geloof wordt doorgegeven en de liefde zichtbaar geleefd wordt."

https://thepopevideo.org