Pastorale brief prelaat Jaar van de Barmhartigheid

"Laten wij de Paus danken, met daden en met gebed, voor het afkondigen van dit bijzondere jubileum, dat een echte tijd van genade voor de Kerk en voor de wereld is."​

Artikelen Mgr. Javier Echevarria
Opus Dei - Pastorale brief prelaat Jaar van de Barmhartigheid

Mijn geliefde kinderen, moge Jezus jullie behoeden!

1. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting (2 Cor 1, 3), die, wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven heeft gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw redding (….) En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus (Ef 2, 4-6).

Woorden van sint Paulus die vanaf het begin helpen ons te richten op wat ik jullie met deze regels wil doorgeven. Wat mij beweegt jullie te schrijven is de wens dat wij ons zo goed mogelijk voorbereiden om het Jaar van de Barmhartigheid te beleven, dat afgekondigd is door paus Franciscus, bij gelegenheid van de 50e verjaardag van de afsluiting van het 2e Vaticaans Concilie. Het jaar zal zoals jullie weten beginnen op 8 december a.s. en afgesloten worden op het Hoogfeest van Christus Koning, op 20 november 2016.

Toen de Heilige Vader zijn voornemen bekend maakte om dit buitengewone Heilig Jaar af te kondigen, hebben wij de christelijke vreugde gevoeld dat het samenvalt met het laatste deel van het mariale jaar voor het gezin, dat we in de Prelatuur beleven. We hebben het opgevat als nog een teken van de bescherming van Onze Lieve Vrouw, die wij in de litanie als Koningin van het gezin en Moeder van barmhartigheid aanroepen.

>> Lees verder (deze link leidt naar de volledige brief, inclusief links naar te downloaden versies in de formaten pdf, epub en mobi)