Nieuw centrum voor palliatieve zorg in Madrid

Bejaarden en terminale patiënten in het Madrileense stadsdeel Latina zullen in de nabije toekomst in hun buurt palliatieve zorg kunnen ontvangen. Het zorgcentrum "Laguna" zal daarin voorzien. Het centrum is een initiatief van Stichting Vianorte bij gelegenheid van het eeuwfeest en de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá.

Sociale initiatieven

Van de 300.000 bewoners van Latina is twintig procent bejaard. Sommigen lijden aan neurologische aandoeningen (parkinson, alzheimer, dementie) of zijn terminaal patiënt. De ongemakken en hinder die zij daarvan ondervinden en de zorgen die zij dagelijks het hoofd moeten bieden, verminderen de kwaliteit van hun leven en die van hun naasten.

Het zorgcentrum Laguna zal met een medisch team van gezondheidsspecialisten en vrijwilligers verlichting kunnen brengen in de situatie van deze zieken, die op de korte termijn geen uitzicht op genezing hebben.

De vice-voorzitter van de Vianorte Stichting, José María Guerra, verklaarde bij de presentatie van het project dat de initiatiefnemers van Laguna geïnspireerd zijn door het onderricht van de zalige Jozefmaria. Directe aanleiding is de aanstaande heiligverklaring van de stichter van het Opus Dei.

Dringende noodzaak

Er is een urgente behoefte aan deze vorm van dienstverlening. Daarom zal Laguna medio-oktober van start gaan in enkele provisorische ruimtes in het stadsdeel Latina. Het definitieve centrum zal worden gevestigd in de wijk Lucero (Latina, Madrid). Het terrein van 4.500 m2 is door de gemeente Madrid ter beschikking gesteld.

De directeur van het project Laguna, José María Román, verklaarde dat het zorgcentrum in de wijk Lucero voorziet in een “dringende en steeds groter wordende behoefte. Laguna komt ten goede aan de meest hulpbehoevenden. Het biedt mensen in hun laatste levensfase meer waardigheid, het ontlast hun familieleden en ondersteunt de sociale gezondheidszorg.”

Volgens Carlos Centeno, medisch specialist in palliatieve zorg en lid van de wetenschappelijke staf van het centrum, “heeft de terminale patiënt uiteenlopende behoeften: niet alleen fysieke, maar ook psychische, sociale en geestelijke. Allerlei facetten vragen om aandacht en zorg.”

Op dit moment bestaan in Spanje 300 centra voor palliatieve zorg. Volgens Centeno is Laguna in bepaalde opzichten nieuw: “Het is de eerste keer dat op dezelfde locatie de afdelingen voor palliatieve zorg en voor geriatrie geïntegreerd worden.” Nieuw is ook het opleidingskarakter van het centrum: “Wij willen de familieleden hun zieke verwanten leren verzorgen. Vaak weet de familie niet hoe zij hiermee moeten omgaan.”

Logo van zorgcentrum Laguna.

Oorsprong van het project

Het bestuur van de Stichting Vianorte ziet de zalige Jozefmaria als inspirator van het project. Hij spoorde de leden van het Opus Dei aan om initiatieven te ondernemen om menselijke en sociale problemen in hun omgeving aan te pakken.

De zalige Jozefmaria werkte als priester in de jaren 30 onder de zieken en armen in Madrid. Bij gelegenheid van zijn komende heiligverklaring en van zijn honderdste geboortejaar wil de Stichting Vianorte met dit zorgcentrum een bijdrage leveren aan een sociale behoefte van de stad.

De gelden voor de bouw en voor de instandhouding van het centrum moeten komen van particuliere giften en van subsidies voor dit soort projecten. De eerste actie van fondsenwerving voor Laguna was een benefietconcert in het nationaal concertgebouw.

Als Laguna op volle capaciteit draait, biedt het dagopvang aan 50 patiënten; drie teams voor thuiszorg, elk bestaande uit een arts, verpleegkundige en maatschappelijk werkster die 75 mensen met hun gezinnen kunnen bereiken; een opvangeenheid met 20 bedden voor kort verblijf in noodsituaties.

Daarnaast worden een opleidingscentrum voor beroepskrachten en een ander voor vrijwilligers opgericht. Volgens de initiatiefnemers is het niet alleen de bedoeling om hulpbehoevenden tegemoet te komen, maar ook om de familieleden te leren hoe zij de betrokkenen kunnen bijstaan en verzorgen.