Kinderen van God

Waarop is de geest van het Opus Dei gebaseerd?

Artikelen Mgr. Javier Echevarria

Op het levendig bewustzijn kinderen van God te zijn door onze inlijving in Christus door het doopsel en het handelen van de Heilige Geest. De gelovigen van het Opus Dei proberen dit wezenlijke aspect van het christelijke geloof zodanig in hun leven en handelen te laten doordringen, dat het in alle omstandigheden van hun bestaan een voortdurend referentiepunt is.

Een lid van het Werk spant zich in om van zijn werk een werk van een kind van God te maken. Daarom probeert hij het te doen met menselijke perfectie en zuivere mening, en zoekt hij alleen de eer van God en de dienst aan de ander. Als hij bidt richt hij zich tot God als een liefhebbende Vader, voor wie hij altijd en overal zijn hart kan openen.

Als hij uitrust of zich ontspant, is hij zich bewust van de liefdevolle blik van zijn hemelse Vader en zal hij alles vermijden wat Hem niet aangenaam is. Het komt erop neer dat hij, door te strijden tegen zijn fouten en zwakheden, zijn best doet om zijn persoonlijke, sociale, maatschappelijke en religieuze plichten te vervullen met de vreugde van een kind van God in Christus.

Met dit perspectief voor ogen, verzorgt de prelatuur van het Opus Dei de leerstellige, geestelijke en apostolische vorming van haar gelovigen.

Michèle Boulva, Le Nouvel Informateur Catholique, Montreal, 21 januari 2001