«Goederen en diensten die echt goed zijn»

Kardinaal Turkson van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede sprak over het morele aspect van het bedrijfsleven aan de IESE campus in Barcelona.

Sociale initiatieven
Opus Dei - «Goederen en diensten die echt goed zijn» (van links naar rechts): Jose Maria Simone, kardinaal Peter Turkson, Luis H. de Larramendi en Domènec Melé

Kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede bezocht in april de IESE Business School in Barcelona voor de presentatie van The Vocation of the Business Leader: A Reflection. De eerste versie van dit werkdocument uit 2012 is nu voorzien van diverse citaten van paus Franciscus.

Het document (beschikbaar in pdf-formaat) is een praktisch naslagwerk voor zakenmensen dat, aldus Turkson “handelt over het concept van zakendoen als een 'nobele roeping' – of zoals door paus Franciscus in 2014 in Davos verwoord – om te voorzien in de noden van de wereld met goederen die echt goed zijn, en diensten die echt dienen."

De kardinaal sprak op het the 4th International Colloquium on Christian Humanism in Economics and Business, voorgezeten door Domènec Melé, hoogleraar Handelsethiek bij IESE. Hij werd bijgestaan door José Maria Simone, voorzitter van de International Christian Union of Business Executives (UNIAPAC) en Luis H. de Larramendi, voorzitter van de Acción Social Empresarial (Sociale Actie in Bedrijfsleven).

Tijd voor overdenking en planning

Anders dan een reeks “minimalistische of negatieve richtlijnen," is het doel van ´The Vocation´ om te “helpen bij het maken van een plan van aanpak," aldus Larramendi. “Dit document is niet bedoeld om zakenmensen op de vingers te tikken of om efficiency te stigmatiseren. Het is evenmin een set regels die een oplossing biedt aan elk probleem. Het is een richtlijn voor christelijke ondernemers waarmee zij zichzelf en de wereld kunnen verbeteren.

Larramendi: “De financiële crisis heeft het winststreven van het bedrijfsleven op scherp gezet. Daarbij heeft de toenemende snelheid van informatie-uitwisseling een negatieve invloed gehad op de benodigde tijd om na te denken, te beschouwen en te ontwikkelen."

“Het is nodig om de marktlogica te combineren met de logica van de gave. Talent, opleiding en ondersteuning heeft God aan de business leaders gegeven. Deze moeten worden gedeeld en niet voor zichzelf worden gehouden," aldus de kardinaal.

Verder sprak hij over de “gespleten persoonlijkheid" – een trend om houdingen en gedragingen los van waarden of persoonlijk geloof te zien. “Geloof is niet zoiets als het smeren van jam op toast – iets wat afhankelijk van je smaak gebeurd. Het behoort een integraal deel van het leven te zijn."

“Met geloof overwinnen zakenmensen angstig cynisme uit innerlijke gespletenheid en worden obstakels verwijderd, om hoop en licht te brengen."

Herdefinitie van “succes"

The Vocation beoogt tevens de definitie van succes over de financiële termen heen te tillen, om het concept als “menselijke waardigheid in te sluiten en het algemeen belang hoger te stellen dan persoonlijk gewin," zo sprak José Maria Simone.

“Wij zakenmensen hebben eersteklas methoden om de geldelijke waarde van werk te meten, maar we kunnen nog niet alle voordelen meten. De medewerker die voldaan is over zijn werk – wat is dat waard?" vroeg hij.

Simone vervolgde: “Een van de taken van een business leader is om banen voor anderen te creëren en om hen een kans te bieden om te groeien. De beste manier om toegevoegde waarde geven is om mensen niet als middel te zien, maar als doel."

Hoe moet bedrijfswinst worden gedeeld? Simone: “Winst is vitaal. Alle belanghebbenden in een bedrijf moeten er hun voordeel mee kunnen doen: eigenaren, medewerkers, aandeelhouders..."

Kardinaal Turkson besloot de discussie en wees erop dat The Vocation of the Business Leader slechts een document in ontwikkeling is. Hij stelt feedback vanuit het zakenleven op prijs: “Zij die dit document lezen, moeten zich vrij voelen om hun opmerkingen te delen met de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede."

The Vocation of the Business Leader in pdf-formaat

  • http://www.iese.edu/en/