Gedachtenismis Alvaro del Portillo

Op zaterdag 23 maart 2013 zal er in Amsterdam een plechtige Mis worden gevierd bij gelegenheid van de 19de verjaardag van het overlijden van de eerbiedwaardige dienaar van God Alvaro del Portillo.

Van het Opus Dei

De Mis vindt om 11.00 uur plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220 te Amsterdam. Biechtgelegenheid vanaf 10.30 uur. Na afloop is er koffie in het ontmoetingscentrum De Oude Gracht naast de kerk.

Eerbiedwaardige dienaar van God Alvaro del Portillo

Alvaro del Portillo werd in 1914 geboren in Madrid (Spanje). Zijn moeder was een Mexicaanse, zijn vader Spaans. Hij studeerde civiele techniek, filosofie en theologie.

Hij was een van de eerste leden van het Opus Dei en werkte nauw samen met de heilige Jozefmaria. Het was de heilige Jozefmaria die hem stimuleerde priester te worden.

Hij nam deel aan de voorbereidingen van het Tweede Vaticaanse Concilie. Gedurende het concilie was hij secretaris van de Commissie voor de Clerus en de Leken. Deze commissie was verantwoordelijk voor het decreet Presbyterorum Ordinis over de rol van de priesters.

Na het overlijden van de heilige Jozefmaria in 1975, werd hij benoemd tot diens eerste opvolger.

Hij stierf op 23 maart 1994 in Rome, slechts enkele dagen na zijn tachtigste verjaardag. Nog op dezelfde kwam Johannes Paulus II, die hem als een goede vriend beschouwde, bij zijn lichaam bidden.

Op 28 juni 2012 tekende de paus Benedictus XVI een decreet waarin de heldhaftige deugden erkend worden van Alvaro del Portillo, een belangrijke stap in zijn zaligverklaringsproces. Het betekent dat Benedictus XVI erkent dat “Don Alvaro" de christelijke deugden tijdens zijn leven heldhaftig heeft geleefd.