Eerste steen centrum voor palliatieve zorg bij afsluiting centennium

Bij de afsluiting van het honderdste geboortejaar van de heilige Jozefmaria is in Madrid de eerste steen gelegd van het zorgcentrum Laguna: een centrum voor palliatieve zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Sociale initiatieven

De burgemeester van Madrid, José María Álvarez del Manzano, was bij de steenlegging aanwezig. Het centrum voor palliatieve zorg Laguna is het eerste in zijn soort in Spanje. Het centrum combineert gezondheidszorg met maatschappelijke hulpverlening voor zieken en ouderen in de Madrileense wijk Latina. Aanleiding voor het starten van het project vormen de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá en zijn honderdste geboortejaar, dat vandaag afloopt.

Met de bouw van Laguna is 10 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt voor het grootste deel opgebracht uit particuliere fondsen en uit overheidssubsidie. Het centrum komt te staan op een terrein van 4,5 hectare dat door de gemeente Madrid is afgestaan.

Maquette van het toekomstig centrum voor palliatieve zorg voor chronisch zieken en ouderen.

Bij de plaatsing van de eerste steen waren naast de burgemeester ook aanwezig de wijkwethouder van Latina, Ángel Garrido, de voorzitter Fernando Reinoso van de Vianorte stichting, die Laguna promoot, en de wethouder van sociale zaken, Beatriz Elorriaga.

Volgens de burgemeester zijn er, naast de 73 gemeentelijke centra voor ouderen in Madrid, “ook particuliere initiatieven met dezelfde zorgtaak en roeping in de stad nodig”. Daarom bedankte hij de Vianorte stichting voor het opzetten van het project.

Zegening van de eerste steen

Regionaal vicaris van de prelatuur van het Opus Dei in Spanje, Ramón Herrando.

De voorzitter van de Vianorte stichting zei in zijn dankwoord de ontvangen steun te waarderen “niet alleen vanwege het verleende terrein, maar ook voor de erkenning van de pioniersfunctie van dit project in Spanje”. Het is voor de eerste keer dat gezondheidszorg en maatschappelijke hulpverlening geïntegreerd worden in één centrum.

Bij de zegening van de eerste steen moedigde de regionaal vicaris van de prelatuur van het Opus Dei in Spanje, Ramón Herrando, de initiatiefnemers van Laguna aan “in de zieken steeds het gezicht van Christus te zien”. Hij gaf aan dat “de bestuursleden van de Vianorte stichting voor dit dienstverlenend initiatief gestimuleerd zijn door de spiritualiteit en het voorbeeld van de heilige Jozefmaria”.