"Een wonder dankzij de heilige Jozefmaria"

Joana Bouça heeft twee kinderen. Twaalf jaar geleden hielp de heilige Jozefmaria haar na een ernstig ongeluk. Onlangs verkreeg zij tijdens de bevalling van haar tweede kind op zijn voorspraak nog een gunst.

Bidden op voorspraak H Jozefmaria

Twaalf jaar geleden was ik vrijwilliger tijdens een vakantiekamp voor jongeren georganiseerd door leden van het Opus Dei. Op de dag dat we zouden gaan zeilen, gebeurde er iets wat mijn leven voorgoed zou veranderen. Toen we ons klaarmaakten voor het vertrek, verzamelden we ons voor een groepsfoto. Het ijzeren hek waartegen ik leunde viel weg en ik viel bijna zes meter naar beneden en sloeg met mijn rug tegen een houten steiger, waaraan de boot was aangemeerd.

Er waren drie operaties nodig om mijn wervelkolom te stabiliseren. Pas na enige tijd was ik weer in staat om te lopen. In de dagen na het ongeluk kwamen verschillende mij onbekende artsen op mijn kamer en stelden telkens dezelfde vraag: “Wie is die heilige die over jou waakt?" Ik antwoordde, “de heilige Jozefmaria Escrivá". Zij zeiden “dan mag je hem dankbaar zijn dat je je benen na zo'n val nog kunt bewegen." Inderdaad, ik heb voordat ik naar de haven vertrok het gebed op zijn bidprentje gebeden en gevraagd om zijn bescherming.

Het was al laat en mijn krachten namen af, dus vroeg ik de heilige Jozefmaria nog eens: “Laat de bevalling om 1.00 uur gebeuren!"

Onlangs werd ik voor de tweede keer moeder. Door het ongeluk heb ik een fibreuze wervelkolom, waardoor de effectiviteit van de epidurale anesthesie (ruggenprik) verminderd wordt. De weeën zetten zo snel in, dat er geen tijd was om mij een injectie te geven. Ik moest dus de pijn zonder verdoving doorstaan. De tijd verstreek en het kindje kwam nog niet ter wereld, dus vroeg ik de heilige Jozefmaria nogmaals om voorspraak: “Laat de geboorte om 1.00 uur gebeuren!" Godzijdank, precies op het moment dat ik om een keizersnede wilde vragen, werd Joãozinho om 1.02 uur geboren.

In de dagen die volgden, had ik nog een angstig moment, toen de artsen dachten dat het kind nog een week in het ziekenhuis moest blijven voor een antibioticakuur en fototherapie. Opnieuw vroeg ik voorspraak van de heilige Jozefmaria en de artsen besloten dat de behandelingen niet nodig waren. Aldus konden we in alle rust naar huis gaan.

Joana Bouça, Porto, Portugal. Veel mensen vragen God op voorspraak van de heilige Jozefmaria een gunst. Klik hier voor andere verhalen.