Op zoek naar een glimlach

Sofia Miguens is lerares op de Buen Consejo School in een arm stadsdeel van Buenos Aires. Kardinaal Bergoglio hield veel van deze school en bezocht het meerdere malen.​

Sociale initiatieven
Opus Dei - Op zoek naar een glimlach

“Lesgeven doet een voortdurend beroep op persoonlijke groei en zelfoverstijging, zodat ik mijn enthousiasme op mijn leerlingen kan overbrengen,” aldus Sofia. Zij is 28 jaar en werkt sinds 2007 als een onderwijzeres op de Buen Consejo School.

De school Buen Consejo, in het stadsdeel Barracas van Buenos Aires, begon in 1918. De school heeft leerlingen met een economisch zwakke achtergrond. Met onderwijs en persoonlijke vorming probeert de school meisjes te helpen later vervolgonderwijs te volgen en om een goede baan te vinden. De school spant zich in om de culturele en geestelijke sfeer binnen hun gezinnen te verbeteren.

De leerlingen betalen wat zij kunnen missen, al is het maar minimaal. Het stadsbestuur betaalt de salarissen van de docenten. De vele andere kosten worden door giften gedekt. De geestelijke vorming die de meisjes en hun gezinnen krijgen, heeft het aartsbisdom toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei.

“De leerlingen komen uit probleemgezinnen, zowel economisch als sociaal. De gezinnen lijden veel onder armoede en criminaliteit”, vertelt Sofia. “Ze gaan niet alleen naar school voor onderwijs, maar ze komen ook voor genegenheid en stabiliteit. Op het moment dat ik het schoolterrein betreed, kijken honderden gezichten mij aan op zoek naar een glimlach. Het zijn meisjes die veel genegenheid nodig hebben, iemand die een luisterend oor voor hen heeft en hen in de ogen kijkt als zij je iets willen zeggen, die hen aandacht schenkt, maar ook iemand die hen duidelijke grenzen stelt.”

Sofia zegt dat alle meisjes graag willen weten wat goed is en wat slecht. Hun referentiepunt wordt hun lerares. Sofia benadrukt dat er op de school veel respect voor gezag is en dat dit haar nog meer bewust maakt van haar verantwoordelijkheid. “Je wordt voor hen een voorbeeld. Je realiseert je dat zij alles wat je hen vertelt wellicht nooit meer zullen horen. Het is erg dankbaar werk als je ziet dat weinig woorden hen nieuwe perspectieven biedt en in hen grote verlangens ontsteekt.”

Kardinaal Bergoglio tijdens zijn bezoek aan de school.


Vorig jaar zijn meer dan 30 leerlingen van Buen Consejo gaan studeren aan verschillende universiteiten. “Doorgaans hebben hun ouders alleen de basisschool voltooid, dus het behalen van een universitaire graad heeft voor hen een enorme impact. Hun hele leven krijgt een nieuwe wending. Zij kunnen hun gezinnen helpen bij het stellen van hogere doelen.”

“Ik probeer met mijn werk de gehele samenleving te dienen door vele kleine dingen met veel liefde te doen,” aldus Sofia. Zij werd zich bewust van haar roeping als lerares, toen zij op de middelbare school aan kinderen uit achterstandswijken in Buenos Aires bijles gaf. Zij was ook altijd bereid klasgenotes te helpen bij hetgeen zij tijdens de lessen hadden gehoord.


Sofia is niet in een andere baan geïnteresseerd. “Dit is het pad die God voor mij heeft uitgekozen, dat mij stimuleert te groeien en elke dag weer wat vooruit te gaan.” Een van de meest bevredigende dingen die de school biedt, is de wetenschap niets van wat zij zegt of doet vruchteloos blijft. “Niets van het goede dat je doet is voor niets, niets is verspilde tijd,” zegt Sofia met een glimlach.