Conservatief of progressief

Is het Opus Dei een conservatieve organisatie?

Artikelen Mgr. Javier Echevarria

Als u de termen ‘conservatief’ en ‘progressief’ gebruikt in hun politieke context, kan ik de vraag niet beantwoorden, want de Kerk past niet in deze context. Als men het woord ‘conservatief’ buiten de politieke context gebruikt, zou men kunnen zeggen, dat de hele Kerk ‘conservatief’ of ‘behoudend’ is, want de Kerk behoudt het evangelie van Christus, de sacramenten, de schat aan heiligenlevens, de liefdewerken, en geeft deze door. Om vergelijkbare redenen is de Kerk ‘progressief’, omdat haar blik op de toekomst is gericht, in de jongeren gelooft, niet uit is op voorrechten, de armen en behoeftigen nabij is. Welnu, het Opus Dei is conservatief en progressief zoals de Kerk dat is, niet meer en niet minder.

Presència (Spanje), 23 juli 2000