Brief prelaat na tyfoon Haiyan

Brief van bisschop Javier Echevarría aan de gelovigen van het Opus Dei in de Filippijnen in de nasleep van de supertyfoon Haiyan.

Artikelen Mgr. Javier Echevarria
Opus Dei - Brief prelaat na tyfoon HaiyanSchade na de Tyfoon Haiyan in Tacloban City op de Filipijnen (14 november 2013) (foto: Wikipedia)

Moge Christus over mijn kinderen in de Filippijnen waken!

Wij houden jullie zeer in onze gedachten en vertrouwen jullie met sereniteit toe aan de bescherming van de Heilige Maagd, Regina Asiae. Weest ervan verzekerd dat jullie broers en zussen vanuit Rome en de rest van de wereld speciaal voor de Filippijnen bidden, in het bijzonder voor de slachtoffers en hun familieleden en voor alle inwoners van de getroffen steden.

We hebben van onze Vader geleerd om de wereld te bezien met een universeel, katholiek hart. Laten we degenen die lijden onder de gevolgen van de tyfoon nabij zijn en bidden dat zij, ondanks alles, de innerlijke rust behouden. God blijft ons, tijdens momenten van lijden en die momenten die menselijkerwijs moeilijk te bevatten zijn, terzijde staan. Het besef van het goddelijk kindschap stimuleert ons om problemen tegemoet te treden met de zekerheid dat Hij ons in zijn vaderlijke handen houdt.   Hebt daarom een bovennatuurlijke visie, opdat jullie deze ook uitdragen aan degenen om jullie heen. Als het mogelijk is om de autoriteiten te ondersteunen bij de hulp aan de slachtoffers, laten we dat doen.

Deze omstandigheden noodzaken ons om meer apostolaat te doen, met optimisme, en wel door te bidden: bidden, bidden, bidden … . De enorme omvang van de ramp moet ons aansporen om meer geloof te vragen, voor onszelf en voor anderen.

Ontvangt de liefde, de omhelzing en de zegen van jullie Vader,

+ Javier

.