Benoemingen van een auxiliair vicaris en van een nieuwe vicaris-generaal

De prelaat van het Opus Dei heeft Mgr. Fernando Ocáriz benoemd tot auxiliair vicaris en Mgr. Mariano Fazio tot zijn nieuwe vicaris-generaal.​

Persberichten
Opus Dei - Benoemingen van een auxiliair vicaris en van een nieuwe vicaris-generaalDe prelaat Mgr. Echevarría (rechts) met de nieuwe auxiliair vicaris Mgr. Ocáriz (links)

Conform de statuten van de Prelatuur heeft de prelaat van het Opus Dei bisschop Javier Echevarría, Mgr. Fernando Ocáriz (geboren op 27 oktober 1944 in Parijs) benoemd tot zijn auxiliair vicaris. Hij ontvangt hiermee alle bevoegdheden die nodig zijn voor het bestuur van de Prelatuur, inclusief die zaken die voorbehouden zijn aan de Prelaat en uitgezonderd datgene waarvoor de bisschopswijding vereist is.

De functie van auxiliair vicaris is vastgelegd in de nummers 134.1 en 135 van de Codex iuris particularis Operis Dei, uitgevaardigd door de heilige Johannes Paulus II door de Apostolische Constitutie Ut sit op 28 November 1982. In het decreet van de benoeming van 9 december 2014, legt bisschop Echevarría uit waarom hij een auxiliair vicaris heeft benoemd: "De uitbreiding van het apostolisch werk van de Prelatuur en de toename van regio's, centra en apostolaatswerken die aan het Opus Dei zijn toevertrouwd, brachten een toename van het bestuurswerk voor de Prelaat met zich mee". Om deze reden – voegt hij eraan toe – "en ook rekening houdend met mijn leeftijd, leek het me passend een auxiliair vicaris te benoemen".

Om Mgr. Ocáriz in zijn huidige functie als vicaris-generaal te vervangen, heeft bisschop Echavarría – met instemming van zijn Algemene Raad – Mgr. Mariano Fazio benoemd, die tot nu toe vicaris van het Opus Dei was in Argentinië, Paraguay en Bolivia. Mgr. Fazio is geboren in Buenos Aires op 25 april 1960.

Bij het bekendmaken van deze benoemingen vroeg de Prelaat aan de gelovigen van de Prelatuur en aan allen die deelnemen aan haar pastorale activiteiten om gebed voor een hernieuwde impuls aan het apostolaatswerk van het Opus Dei, ten dienste van de Kerk en alle zielen.

Voor meer informatie zie de website van het Opus Dei in het Spaans, Engels of andere talen.