Authentiek feminisme

Bij een bepaalde gelegenheid hebt u het begrip authentiek feminisme gehanteerd. Wat bedoelt u daarmee? De prelaat van het Opus Dei werd op 21 januari 1996 geïnterviewd over feminisme.

Artikelen Mgr. Javier Echevarria

Johannes Paulus II heeft in zijn brief aan de vrouwen van juni 1995 opgemerkt dat het feminisme een wezenlijk positief gegeven is. Zeker, er zijn achteraf bezien bepaalde uitwassen geweest, die uiteindelijk schadelijk waren voor de vrouw. Maar wij zouden kunnen zeggen, dat dat de secundaire effecten waren. Wat telt is dat er veel betrekkelijke verbeteringen gerealiseerd zijn in de situatie van de vrouw in de wereld.

Toen ik het had over authentiek feminisme, heb ik willen verwijzen naar alles wat de zaak van de vrouw ten goede komt. Ik denk dat de weg van het feminisme doorkruist is door andere eisen, zoals de seksuele revolutie of de angst voor overbevolking, die uiteindelijk de bevrijding van de vrouw op een dwaalspoor hebben gebracht. Daarom denk ik dat het echte feminisme nog altijd veel doelen moet bereiken. Er zijn nog teveel situaties waarin de vrouw op de tweede plaats komt en waarin verandering moet komen: geweld – in de maatschappelijke en in de huiselijke omgeving – , discriminatie bij de toegankelijkheid van onderwijs en cultuur, situaties van onderdrukking of gebrek aan respect, enzovoort. De kern van het echte feminisme is de toenemende bewustwording voor de waardigheid van de vrouw. Iets heel anders is, daarentegen, de kern van andere – vaak agressieve – vormen van feminisme die ervan uit gaan dat de kunne antropologisch en maatschappelijk niet van belang is. Het belang van de sekse wordt dan louter fysiologisch gezien.

Het erkennen van de waardigheid van de vrouw dient zich onder de vrouwen zelf te verbreiden, en zo elk minderwaardigheidscomplex uit te wissen. Die waardigheid geeft vrouwen de moed dingen bij hun naam te noemen: zich bijvoorbeeld te verzetten tegen de heilloze gevolgen van het schandelijke bedrijf van de pornografie; tegen de droevige en misleidende erkenning van het recht op abortus; tegen het maatschappelijk onrecht – dat is het tenslotte en bovendien een belediging van God – van de echtscheiding.

Daarom moet de bewustwording van de waardigheid van de vrouw verbreid worden onder de mannen en elk superioriteitsgevoel en elk verlangen naar macht teniet doen. Het is duidelijk dat het feminisme een nieuw vrouwbeeld schept, maar in de kern is het tevens een oproep aan de man om de vrouw op een nieuwe wijze te bezien en te behandelen.

Onze Heer, die grenzeloos rechtvaardig en grenzeloos wijs is, schiep man en vrouw met onderscheiden zending, waarbij zij dezelfde mogelijkheid behielden heilig te worden. Het is weinig consequent te proberen deze orde te doorbreken en wij zien ook tot welke resultaten dat leidt: gebrek aan begrip en saamhorigheid.

  • Patricia Mayorga
  • El Mercurio (Santiago de Chile)